2018-10-17 06:06Pressmeddelande

SISAB:s marknadsdag för byggentreprenörer

På torsdag 18/10 håller Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, sin första marknadsdag för byggentreprenörer och bjuder in till dialog kring hur vi tillsammans kan bygga Stockholms bästa skolor och förskolor. Fram till 2022 planerar SISAB att bygga för 16 miljarder kronor.

Teman i fokus är hållbarhet, arbetsmiljö och våra kommande byggprojekt. Byggentreprenörer, branschorganisationer och byggherren SISAB får därmed ett nytt gemensamt forum för konstruktiv dialog kring centrala frågor.

Frågorna är högaktuella eftersom behovet av fler elevplatser inom Stockholms stad är enormt. Fram till 2022 planeras det för drygt 50 förskoleprojekt och lika många skolprojekt. En projektportfölj värd 16 miljarder kronor.

Bland inbjudna gäster finns experter från Skanska, PEAB och Veidekke, branschorganisationen Hålla Nollan samt Arbetsmarknadsförvaltningen.

Torsdagens program inleds med en ordentlig grötfrukost – så att deltagarna orkar hålla fokus hela förmiddagen.

 

PROGRAM

07:30   Träffa projektansvariga och upphandlare på SISAB över en värmande grötfrukost

08.00   SISAB:s vd, Claes Magnusson, hälsar välkomna

08.15   Block 1: Social hållbarhet – Ett samtal med panelen

 • Goda exempel från branschen
 • Stadens sysselsättningsfrämjande villkor och dess affärspåverkan
 • Arbetsrättsliga villkor i upphandlingar
 • Hur följer vi upp och mäter de krav vi ställer?
 • Social hållbarhet som mervärde eller självklarhet i upphandlingar

09.15   Paus

09.30   Block 2: Arbetsmiljö – Ett samtal med panelen

 • Goda exempel från branschen
 • Branschsamarbete kring arbetsmiljökrav
 • Arbetsmiljön i praktiken
 • Beställarens påverkan på arbetsplatserna
 • Arbetsmiljön i projekteringen

10.30   Paus

10.45   SISAB i framtiden

 • Presentation av SISAB:s målsättningar
 • Genomgång av kommande projekt
 • Sammanfattning

11.30   Avslut

Konrad Szczesny
Marknadskoordinator Upphandling, SISAB

tel: 08-508 461 24, mejl: konrad.szczesny@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media