2016-10-17 15:27Pressmeddelande

SISAB utför en extra besiktning av basketstolpar på grund av den tragiska olyckan på Olovslundsskolans skolgård

Söndagen den 8 oktober 2016 skedde en hemsk olycka på Olovslundsskolans skolgård. Några flickor spelade basketboll på skolgården och en av flickorna fick basketkorgen över ansiktet. Hur själva olyckan gick till, är ännu inte belagt.

Olyckan har polisanmälts och polisen tog med sig stolpen för utredning. SISAB inväntar polisens utredning.

- Det var en hemsk olycka. Sådant här får verkligen inte ske. För att vara på säkra sidan beställde SISAB omgående en extra besiktning av alla basketkorgar och stolpar på de skolor man förvaltar, 180 skolor. Besiktningen blev klar i fredags, den 14 oktober, berättar Karin Bergman, pressansvarig SISAB.

Extra besiktning

Förra veckans extra besiktning resulterade i 492 besiktigade basketkorgar. Av dessa togs fyra stolpar bort och tre plankor med ställning för att undersöka eventuella brister.

Årlig besiktning

En gång per år besiktigas all lek- och idrottsutrustning på SISAB:s skolgårdar. Ett protokoll upprättas och de anmärkningar som noterats åtgärdas.

SISAB tillämpar Försiktighetsprincipen

SISAB utgår från försiktighetsprincipen när det handlar om säkerhet. Upptäcks brister på idrottsutrustning åtgärdas detta direkt. Ibland kan inte felet åtgärdas omgående och då tas redskapet bort så ingen ska komma till skada.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.