2016-10-26 10:35Pressmeddelande

SISAB tecknar serviceavtal med Bravida

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har tecknat serviceavtal med Bravida TSM för vvs-system i SISAB:s fastigheter. Det nya avtalet är på två år, med option på ytterligare två plus två år. Det beräknade ordervärdet är omkring 20-30 miljoner kronor per år.

 

I serviceavtalet ingår även förvaltningsentreprenad med regelbunden tillsyn och skötsel av vvs-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jourverksamhet.

SISAB har redan tidigare använt sig av Bravida TSM för felavhjälpande underhåll i fastigheterna. I och med det nya avtalet kommer Bravida att få ytterligare ansvar för underhåll i 90 skolor och 230 förskolor i Stockholmsområdet.

– SISAB fortsätter tillsammans med Bravida arbetet med att optimera och utveckla driften av våra skolor och förskolor, där ansvar och engagemang genomsyrar samarbetet. Allt för att människor skall må bra i våra byggnader, kommenterar Niklas Dalgrip, chef för Driftavdelningen på SISAB.

Hamid Bakhtiari, avdelningschef på Bravida TSM, ser fram emot att få fördjupa relationen med SISAB.

– I undervisningslokaler är det avgörande med en sund inomhusmiljö. Då krävs också ett löpande underhåll som man kan lita på. Det känns extra roligt och viktigt att vi får vara med och skapa en bra miljö i lokaler där barn vistas. För Bravidas del blir uppdraget nu så betydande att vi kommer att behöva nyanställa runt tio personer på vår avdelning, säger Hamid Bakhtiari.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media