2020-12-10 09:44Pressmeddelande

SISAB tecknar avtal med Mindcamp AB för beslutstödsslösning

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har ingått avtal med Mindcamp AB som blir SISAB:s leverantör av beslutsstödsystem. Med plattformen Qlik Sense ska SISAB uppnå en ökad effektivitet och enkelhet i hur vi hanterar och analyserar information på bolaget.

Camilla Sandholm, leveransansvarig för införandet på SISAB:
– Jag ser det som en milstolpe för SISAB i bolagets arbete med att hantera och analysera grundläggande fastighetsinformation. Beslutsstödsverktyget ger oss möjlighet att tillgängliggöra information på ett mycket fördelaktigt sätt för våra kollegor som varje dag arbetar med information och data från stadens skolfastigheter.

– Vi är glada och stolta över att ha inlett ett samarbete med SISAB. Vår förhoppning är att kunna bidra till en ännu mer datadriven fastighetsbransch med användaren i centrum, säger Wiko Law, vd på Mindcamp.

Uppdraget avser tjänster inom implementering och tillhandahållande av beslutsstödsystem med plattformen Qlik Sense samt datalager. Avtalet gäller i två år fr.o.m. den 16 november 2020, med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera två år.Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Pressansvarig
Thomas Pella Bergsell