2023-09-01 04:25Pressmeddelande

SISAB stärker organisationen

SISAB:s VD Ebba Agerman.SISAB:s VD Ebba Agerman.

Ett tydligare fokus på fastigheterna och hyresgästerna – Det är målet när SISAB:s fastighets- och driftavdelning går ihop och bildar en förvaltning.

– Vi vill erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljöer och samtidigt bidra till stadens utveckling. Därför samlar vi nu bolagets tekniska kompetenser på en och samma avdelning och i team kring respektive fastighet, för att sammantaget möjliggöra en bättre service och förvaltning till våra hyresgäster, säger Ebba Agerman, VD på SISAB.

SISAB delar också upp den nya förvaltningen i två affärsområden, en för grund- och gymnasieskolor och en för förskolor. Uppdelningen är en viktig nyckel för att möta kundernas behov inom de respektive affärsområdena som i stor utsträckning skiljer sig åt.

Förändringen gäller från och 1 september och för alla hyresgäster så innebär det nya kontakter med SISAB. Omorganisationen innebär inte att några personer lämnar SISAB utan kompetensen och erfarenheterna finns kvar, men i nya roller och i nya team.Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell