2018-06-11 16:14Pressmeddelande

SISAB söker anbud till byggprojekt

Fram till år 2040 har stadens skolfastighetsbolag SISAB i uppdrag att skapa 55 000 nya elevplatser för Stockholms barn och unga. Under 2018 är delmålet att gå från befintliga 130 000 till 135 000 elevplatser. En förutsättning för att vi ska uppfylla målen är samverkan med våra leverantörer. Många byggprojekt väntar de närmaste åren och vi söker anbud till flertalet projekt.

SISAB utgår från Stockholms stads program för upphandling och inköp. Nya krav är att leverantörer ska föra dialog med arbetsmarknadsförvaltningen om förutsättningar för att ta emot praktikanter och personer med behov av olika sysselsättningsfrämjande insatser.

– Att skapa 50 000 nya elevplatser till 2040 innebär en enormt stor utmaning men samtidigt stora möjligheter. Genom krav, ett nära samarbete och uppföljning av våra leverantörer medverkar vi till att få fler stockholmare i arbete med goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

För mindre entreprenader och tjänster arbetar SISAB med ramavtal. Större projektuppdrag konkurrensutsätts.

Vill du veta mer om SISAB:s byggprojekt, kommande investeringar eller krav vi ställer på våra leverantörer? Träffa SISAB på Järvaveckan, Spånga IP, idag måndag 11 jun där vi finns på plats för att svara på frågor och berätta mer om hur vi tillsammans ska skapa 55 000 nya elevplatser till 2040.

För mer information, kontakta:

Rebecca Nyberg
Kommunikatör
Mobil: 076 124 32 89­­

rebecca.nyberg@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media