2016-10-25 10:59Pressmeddelande

SISAB inviger ännu en förskola, den tionde i raden i år

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har på uppdrag av Stockholm Stad byggt ännu en ny förskola i Enskede, Kolonnetten. Förskolan blir den tionde färdigställda förskolan under år 2016. Förskoleplatserna har, i och med Kolonnetten, ökat med cirka 1200 platser under året.

Förskolan har plats för 108 förskolebarn och ersätter en äldre, mindre förskola i Enskede. Marken för den mindre förskolan behövdes för att ge plats åt nya bostäder.

- Det här är den tionde förskolan som vi tagit i bruk i år. Vi har ökat förskoleplatserna inom Stockholm stad med cirka 1200 platser i år. Det tycker jag är fantastiskt, säger Claes Magnusson, VD SISAB.

Arkitektkontoret Visbyark har ritat förskolan. Från projektering till själva inflyttningen brukar det ta cirka tre år, vilket även skedde i det här fallet.

För de som vill deltaga på invigningen av Kolonnetten, onsdagen den 26 oktober 2016, klockan 15.00-16.30, kontakta:

Karin Bergman, pressansvarig SISAB

Karin.bergman@sisab.se

076-124 60 36


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media