2013-01-23 07:00Pressmeddelande

SISAB bygger Sveriges första Svanenmärkta förskola

I Annedal byggs Sveriges första förskola miljömärkt med Svanen. Fastighetsbolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) hoppas att projektet kan bidra till att öka kunskaperna om att bygga miljöanpassat och långsiktigt.

– Vi vill se hur kriterierna för Svanenmärkningen står sig mot SISAB:s bygganvisningar, säger Susanne Herold, projektansvarig på SISAB.

SISAB har redan i dag höga miljö- och energikrav för hur en förskola eller skola ska byggas. Med bygget av förskolan Temmelburken 2 i Annedal tar SISAB ytterligare ett steg i sitt miljöarbete.

Det är en omfattande kravlista som måste följas för att förskolan ska få en Svanenmärkning. Svanen har särskilt hårda krav när det gäller materialval och att hälsofarliga kemikalier ska undvikas, till exempel tillåts inte PVC-golv. Det finns även krav för att säkra låga bullernivåer och god ljusmiljö. En Svanenmärkt förskola måste dessutom ha låg energiförbrukning och det ska vara lätt för verksamheten att källsortera sitt avfall.

– Den största skillnaden mot tidigare förskolebyggen är att alla inblandade i projektet måste vara särskilt medvetna över materialvalen. Detta har inneburit mer administration, men också en kunskapsuppbyggnad vi kan dra nytta av i framtiden, säger Susanne Herold.

SISAB utvärderar också andra miljöklassningssystem. I Annedal bygger SISAB Mariehällsskolan och i Hammarby Sjöstad pågår bygget av Lugnets skola, båda byggnaderna följer kriterierna för att certifieras som Miljöbyggnader.

Kontaktuppgifter vid frågor om:

Temmelburken 2 (Svanenmärkning) och Mariehällsskolan (Miljöbyggnad): Susanne Herold, projektansvarig på SISAB, 08 508 470 39.

Lugnets skola (Miljöbyggnad): Marie Ungheden, projektansvarig på SISAB, 08 508 46 006

Svanens krav: Christina Sundqvist, miljöhandläggare Miljömärknings Sverige, 0769-48 58 64

Övriga frågor: Thomas Bergsell, presskontakt SISAB, 076 12 432 88, thomas.bergsell@sisab.se

SISAB – ett av Sveriges största fastighetsbolag

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholms stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där fler än 100 000 människor vistas dagligen. För mer information om SISAB, se vår hemsida www.sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media