2018-06-29 10:39Pressmeddelande

SISAB bjuder in till öppet samtal i Almedalen

SISAB:s uppdrag är att skapa 50 000 nya elevplatser till 2040. En byggtakt som överträffar de tidigare byggboomarna i Stockholms historia. Hur ska vi som fastighetsägare och byggherrar prioritera mellan kostnad, tid och kvalitet? Välkommen till ett öppet samtal tillsammans med representanter från SISAB:s ledning.

Till år 2040 ska SISAB leverera 50 000 nya elevplatser till Stockholms barn och unga. Den innebär en tidigare oöverträffad byggtakt, samtidigt som kraven på hållbarhet och kvalitet är högre än någonsin, trots att de ekonomiska ramarna är desamma som tidigare. Utmaningen är uppenbar.

För att klara uppdraget har SISAB utvecklat en produktportfölj med smarta lösningar. Men funkar produkttänket? Finns det helhetslösningar som funkar i alla lägen? Eller stämmer den traditionella bilden av att fastighetsbranschen är så komplex att varje nytt projekt måste börja med vitt papper?

– En framgångsfaktor för att hitta smarta lösningar för framtiden är att vi har en bra dialog. I Almedalen tar vi tillfället i akt och bjuder in till ett öppet samtal, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

SISAB bjuder in till ett öppet samtal där vi delar våra erfarenheter och diskuterar möjliga lösningar för framtiden. I samband med seminariet bjuder SISAB på wraps.

Välkommen!

Tid: Måndag 2 juli, 18.00-18.45

Plats: Donnersgatan/Hansaplatsen tält C

Jacob Landin
Kommunikationchef
076-1246271
jacob.landin@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media