2021-12-13 09:09Pressmeddelande

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Förskolan på Stålbogavägen i Högdalen är en av 50 förskolor som är med och bidrar till ett stabilare elnät. Foto: Ingemar Edfalk.Förskolan på Stålbogavägen i Högdalen är en av 50 förskolor som är med och bidrar till ett stabilare elnät. Foto: Ingemar Edfalk.

Som första kommunala fastighetsbolag bidrog SISAB i förra veckan till att stabilisera Stockholms elnät genom att minska uttaget av eleffekt via AI plattformen SOLIDA. Vintern överraskade tidigt med låga temperaturer vilket ledde till ett större behov av kapacitet än vad som kunde levereras i Stockholm, under de kritiska timmarna effektiviserades SISAB:s elbehov.

– Det här är ännu ett bevis på att SISAB:s digitala arbete ligger i framkant. Här kan vi bidra med våra tekniska lösningar för att förhindra kapacitetsbrist i elnätet och risken för elbrist för stockholmarna, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Sveriges elsystem står inför stora utmaningar och en omställning till ett hållbart och allt mer förnybart elsystem kräver flexibla användare. SISAB har stora möjligheter att vara flexibla, bidra till den hållbara utveckling och samtidigt effektivisera energianvändningen. Med ett 50-tal förskolor på 30.000 kvm medverkar SISAB på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist. Via SISAB:s AI plattform SOLIDA styrs fastigheternas eleffekt ned utanför verksamhetstid.

Återigen ett lyckat samverkansprojekt med våra samarbetspartners Schneider Electric, Kieback & Peter samt Myrspoven där vi effektiviserar och förbättrar inomhusmiljön i våra fastigheter med IoT och digital teknik som en möjliggörare.

– SISAB:s deltagande i sthlmflex är väldigt värdefullt för hela regionen, de aktuella köpen gjordes av Vattenfall Eldistribution. Resurserna finns i Ellevios elnät men kan nyttjas av Vattenfall tack vare affärsmodellen i sthlmflex, säger Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution och Bengt Johansson, Ellevio.

Skiss: Katarina Werner Lietz

Skiss: Katarina Werner Lietz

 

Om sthlmflex

  • Projektet sthlmflex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.
  • På vinterns marknad deltar totalt 2 128 flexibilitetsresurser från 8 olika aktörer. Resurserna handlar om uppvärmning av villor, fastigheter och av fjärrvärmenätet, elbilsladdning, reservkraft, fastighetsstyrning samt belysning
  • På marknaden avropas den billigaste resursen först.
  • Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner

 


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell