2017-03-01 12:12Pressmeddelande

SISAB aktiv vid stadens Trygghetsvandringar

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, stödjer och deltar i Stockholms stads stadsdelsförvaltningars olika trygghetsvandringar. Tisdagen den 21 februari var det dags igen. Då samlades några intressenter, bland annat SISAB, MTR, polisen och Kungsholmens stadsdelsförvaltning, för en trygghetsvandring i Stadshagen, Kungsholmen.

Målet med trygghetsvandringarna är att inventera platser i respektive stadsdel, här Stadshagen, som kan tänkas upplevas otrygga för medborgarna.

-SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, äger och förvaltar cirka 600 skolor/förskolor i Stockholm. Vi vill att skolgårdarna ska vara trygga för våra förskolebarn och skolelever. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en stimulerande och inbjudande utomhusmiljö. Därför är vi gärna med och arbetar proaktivt med att gårdarna ska vara upplysta och kännas trygga, förklarar Belma Rejnefelt, förvaltningsområdeschef, SISAB.

Trygghetsvandringen är en del av en utlovad aktivitet som ingår i medborgarlöftet för Kungsholmen.

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

076-124 60 36,

karin.bergman@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.