2016-10-19 09:30Pressmeddelande

SISAB 2016-års vinnare av hållbarhetspriset ”Två blir mer”

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, får Stockholms Stads Forum för Hållbara Fastigheters utmärkelse ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen genom projektet ”Energiagenterna”*.

Motivering: Genom att arbeta med beteendeförändringar, tillsammans med barn och pedagoger, har SISAB lyckats göra en betydande energibesparing i de deltagande förskolorna.

-          Energiagenterna är ett bra och klokt exempel på hur fastighetsägare och förvaltare kan uppnå resultat i sitt hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster. Att arbeta med attityd- och beteendeförändringar redan i tidig ålder lägger en god grund för vår ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och medlem av juryn.

Priset delas ut i samarbete med Sweden Green Building Council och överlämnandet skedde i Stadshuset tisdagen den 18 oktober 2016. Priset ska stimulera fastighetsägare och förvaltare till ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga byggnader och i samverkan med hyresgästen.

-          Vår vision med projektet är att ge barn och pedagoger, som diplomeras som Energiagenter, kunskap och engagemang om energi som de sedan kan ta med sig vidare i livet, förklarar Claes Magnusson, VD SISAB.      

-          Trots att fastighetsägare och hyresgäster har mycket olika uppdrag, kan vi hjälpas åt att nå såväl gemensamma som enskilda mål. Att vårt arbete uppmärksammas är fantastiskt roligt, inte minst för fortsättningen av projektet, säger Claes Magnusson.

*Energiagenterna är ett projekt som syftar till att, genom att ta vara på barnens entusiasm och nyfikenhet, minska energianvändningen i SISAB:s bestånd av förskolor i Stockholm.Till grund för försöket ligger förstudien LUST, som genomfördes av SISAB under 2013. Förstudien identifierade sex framgångsfaktorer i arbetet kring energisparande beteende i förskolan. Hela förstudien hittar du på www.sisab.se.
Under 2016 kommer Energiagenterna att diplomera mer än 50 förskolor, 1 000 barn och 200 pedagoger inom Stockholms stad.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media