2022-06-16 04:25Pressmeddelande

Nycklarna till friskaste företaget

Karren och Claes spelar lunchpingisKarren och Claes spelar lunchpingis

Dubbelt prisade SISAB märker att det egna varumärket stärkts av uppmärksamheten och genomlysningen som gjorts av de båda prisutdelarna. Internt växer stoltheten och externt är nyfikenheten stor: Vad är hemligheten, SISAB?

– Grunden är att vi har kollegor som anordnar friskvårdsaktiviteter för varandra. Alla vi på SISAB har förstått att välmående medarbetare presterar bättre vilket har skapat en härlig kultur där friskvård är en självklar del i vår vardag, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.

Det är hälsoföretaget Feelgood och analysbolaget Nyckeltalsinstitutet som granskat och utsett SISAB till ”Sveriges Friskaste företag” och ”Mest Attraktiva och Hållbara arbetsgivare inom Fastighetsbranschen”. I hård konkurrens med några av Sveriges största arbetsgivare.

– Det är så roligt med uppmärksamheten och bekräftelsen för det fina arbete som pågår. Det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfamnar många områden. Vi är måna om att vi har forum för att skapa delaktighet och inflytande och att vi uppmuntrar till friska och hälsosamma val. Det ger oss bra förutsättningar för att utveckla arbetet vidare, säger Karren Fells, HR-chef på SISAB.

På SISAB finns bland annat medarbetarstyrda grupper som HÄLSAB och Värderingsgruppen som anordnar allt från idrottsdagar (SISAB arbetar trots allt med skolor och förskolor), ”Rookie-fikor” för att inkludera nyanställda och interna utbildningar med ämnen från en annan kollegas vardag eller annat som kan lyfta kunskapsnivån på bolaget.

– Jag är så stolt över medarbetarna på SISAB som gör det där lilla extra för att alla ska trivas. Det och tilliten vi som ledare visar är så värdefullt för att vi ska fortsätta vara en hållbar arbetsgivare. Det har vi nu två väldigt fina priser som ytterligare bevis på. Tack för utmärkelserna och stort tack till alla kollegorna på SISAB som varje dag balanserar vårt viktiga uppdrag med att hjälpa och lyfta varandra, säger Claes Magnusson.

Båda utmärkelserna delades ut i maj och föregicks av en noggrann granskning av ett flertal nyckeltal och redovisningar. I underlaget för Nyckeltalsinstitutet ingick 650.000 medarbetares situation och 350 bolag. Feelgood prisade även Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med en andraplats och som god trea kom förpackningsjätten Tetra Pak.

Karren och Claes sitter vid ett bord på SISABs kontor.

Karren Fells och Claes Magnusson. I bakgrunden, resterna från SISAB:s efterlängtade sommarfest och ett försenat 30-årskalas (SISAB bildades 1991).

 Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.