2019-11-27 08:48Pressmeddelande

Nyckeln till 30 ton mindre utsläpp per år

Digitalt nyckelskåp i BobergsskolanDigitalt nyckelskåp i Bobergsskolan. Här identifierar sig till tex hantverkaren, hämtar ut nyckel och utför beställt arbete. Foto Arisala Sjölin

Färre bilresor tack vare det digitala nyckelskåpet har lett till en större besparing än vad SISAB vågat hoppas på. Cirka 30 ton CO2 per år sparar SISAB in när antalet körningar för entreprenörer minskats rejält.

SISAB Keys OnLine (SKOL) har blivit en större framgång än vad SISAB kunnat hoppas på. Nu har SISAB samlat in tillräckligt med information för att kunna göra en ordentlig utvärdering. Resultatet överraskar positivt.

– Resultatet är tre gånger bättre än vad vi vågade hoppas på när vi drog igång projektet för två år sedan. Det är fantastiskt kul att vi bidrar till en positiv utveckling och jag hoppas att SISAB kan inspirera andra fastighetsägare att se över sin nyckelhantering, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.

Tur- och returresan till SISAB:s huvudkontor är borta för de ramavtalade entreprenörerna. Istället åker de direkt till skolan eller förskolan, identifierar sig vid det digitala nyckelskåpet och hämtar ut nycklarna till de utrymmen där uppdragen ska utföras.

Nu i november, två år efter pilotprojektet, är utbyggnaden klar och 550 av SISAB drygt 600 fastigheter är då utrustade med digitala nyckelskåp. Då utförs cirka 5000 nyckelutlämningar per månad. Utan omvägen förbi SISAB:s huvudkontor.Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.