2024-04-26 04:30Pressmeddelande

Nya roller i SISAB:s ledning

Sofia Johansson och Magnus Colling.Sofia Johansson och Magnus Colling.

Från och med 26 april blir Magnus Colling tillförordnad chef för projektavdelningen och Sofia Johansson tillförordnad chef för inköpsavdelningen.

Sofia Johansson behåller även sin nuvarande roll som chef för VD-stab när hon tar över Magnus Collings ansvar för inköpsavdelningen. Båda fortsätter som tidigare sitt uppdrag i SISAB:s ledningsgrupp.

– Det långsiktiga arbetet inleds parallellt där jag arbetar för att se över våra behov och säkerställa att vi är rustade för de utmaningar och möjligheter SISAB har framför sig, säger VD Ebba Agerman.

Tidigare chefen för projektavdelningen, Malin Lövström, går vidare till rollen som fastighetsdirektör inom Kriminalvården.

 


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.