2015-04-16 06:34Pressmeddelande

Miljonkontrakt för felavhjälpning

Stockholms skolor och förskolor anmäler varje år cirka 15000 fel i fastigheterna. Nu går fastighetsägaren SISAB ut med upphandlingen ”Felavhjälpande underhåll”.

– Detta är en av SISAB:s viktigaste uppgifter, att se till att våra fastigheter fungerar för stadens unga, säger David Sundgren, upphandlingschef på SISAB.

Ramavtalet löper över två år och omfattar totalt 60 miljoner kronor och hela SISAB:s fastighetsbestånd. Felavhjälpande underhåll sträcker sig över tre områden – bygg, el, vatten och sanitet.

– Vi vet att en sådan här upphandling med ett så stort och viktigt uppdrag väcker många frågor. Vi vill också kunna nå flera nya aktörer och därför bjuder vi in till ett frukostmöte där vi och intresserade entreprenörer får en chans att träffas, säger David Sundgren.

Måndagen den 4 maj anordnar SISAB ett frukostmöte mellan klockan åtta och nio på Förmansvägen 11 i Årstadal.

Kontakt:

David Sundgren, upphandlingschef på SISAB, 076 124 62 70.

Thomas Bergsell, pressansvarig på SISAB, 076 124 32 88.


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media