2013-03-25 12:12Pressmeddelande

Investeringarna upp med 20 procent

Minskad energiförbrukning och ökade investeringar präglade 2012 och sätter trenden för utbildningsvärden SISAB, en av Sveriges största fastighetsägare.

– Vi ser att vår investeringsvolym kommer att fördubblas de kommande åren, säger SISAB:s vd Åsa Öttenius i en kommentar till årsredovisningen.

Stockholm fortsätter att växa i ett högt tempo och fram till 2021 beräknas antalet barn i Stockholm stad att öka med 27 000. SISAB har under året ökat byggtakten för att medverka i arbetet med att erbjuda alla unga stockholmare förskolor och skolor. 2012 steg posten för investeringar och underhåll med 225 miljoner kronor till 1,2 miljarder kronor, jämfört med året innan.

SISAB är en av Sveriges största fastighetsägare och beståndets totala yta uppgår till 1,7 miljoner kvm. Under 2012 har SISAB fokuserat på att driftoptimera och hitta smarta lösningar för att pressa energiförbrukningen. SISAB lyckades minska förbrukningen med 5,9 procent i fjol, en besparning på 8 miljoner kronor. Pengar som återinvesteras i våra fastigheter.

Under 2012 startade SISAB ett flertal nya miljöprojekt. Bland annat bygger SISAB Sveriges första Svanemärkta förskola. SISAB utvärderar också miljömärkningssystemet Miljöbyggnad vid bygget av två skolor och en förskola.

För mer information kontakta:

Thomas Bergsell
Pressansvarig SISAB
Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media