2022-06-30 13:00Pressmeddelande

Ingen förlängning av aktieöverlåtelseavtalet mellan IES och SISAB

Exteriör av Engelska skolan i Gubbängen. Foto: Ingemar Edfalk.Exteriör av Engelska skolan i Gubbängen. Foto: Ingemar Edfalk.

Försäljningen av Internationella Engelska skolan i Gubbängen beslutades av kommunfullmäktige i februari. Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten vilket innebär att tillträde inte kunnat ske enligt plan i väntan på dom i målet. IES väljer nu att inte förlänga det tecknade aktieöverlåtelseavtalet som löper ut sista juni.

Osäkerheten i hur lång tid ärendet tar i förvaltningsrätten är en försvårande omständighet.

SISAB kvarstår därmed som fastighetsägare och IES som hyresgäst vilket bland annat innebär att framtida dialog om löpande förvaltning och underhåll kommer ske parterna emellan. SISAB och IES ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

För frågor, kontakta:
Lars Anders Johansson
Presschef Internationella Engelska skolan
072-178 22 83
lars-anders.johansson@engelska.se


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell