2017-04-04 10:24Pressmeddelande

I år investerar SISAB mer än 2,2 miljarder kronor i skolor och förskolor

Under de senaste tre åren, 2014-2016, har SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) tredubblat sina investeringar, från 586 miljoner år 2014 till 1,8 miljarder kronor år 2016. Bakgrunden är Stockholms ökade behov av elevplatser vilket ökar SISAB:s insatser att bygga skolor och förskolor. I år räknar man med att färdigställa 5000 elevplatser.

Enligt Stockholms handelskammare är Stockholm i dag den huvudstad i Europa som växer snabbast. Det får naturligtvis många konsekvenser, en är att det behövs fler skolor och förskolor. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är ett kommunalt bolag som har till uppgift att bygga och förvalta skolor/förskolor inom Stockholm Stad.

-  SISAB spelar en nyckelroll i vår kraftfulla utbyggnad av skolstaden Stockholm och ser till att alla barn och elever kan få sin utbildning i trivsamma, trygga och miljövänliga lärmiljöer, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande i SISAB.

Den ökade investeringstakten gör att SISAB blivit en allt viktigare aktör med många leverantörer och samarbetspartners inom branschen. SISAB har tidigare informerat om ramavtal med över 100 namngivna arkitekter.

-Vi har tredubblat vår investeringsvolym på bara tre år och vi ska öka än mer de kommande åren. För att lyckas med detta måste vi förstärka vår organisation och vara en attraktiv beställare med bra relationer till alla våra leverantörer, säger Claes Magnusson, VD SISAB.

Under vecka 14 publiceras SISAB:s årsredovisning för år 2016.Digitalt går den att läsa på SISAB:s hemsida: http://sisab.se/siteassets/om-sisab/ekonomi/arsredovisning/sisab_ar2016.pdf

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media