2017-06-16 04:51Pressmeddelande

Håven blir permanent förskola

Förskolan Håven rivs och förskolan Håven byggs. I Sköndal ersätter SISAB paviljongförskolan och bygger en ny permanent förskola.

– Nu får barnen i Sköndal ännu ett riktigt litet förskolepalats som kommer att innehålla högkvalitativ pedagogisk verksamhet i miljövänliga lokaler. Det är helt rätt prioritering av stadsdelsnämnden att satsa på permanenta lösningar, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

I Sköndal har Farsta stadsdelsnämnd beställt en förskola, av modellen Framtidens förskola, anpassad för sex avdelningar. I dag drivs förskolan i tillfälliga lokaler fördelad på två avdelningar och i slutet av nästa flyttar barn och personal in i nya lokaler.

– Detta är den andra konceptförskolan vi bygger i Sköndal och de har samma smarta lösningar på insidan men skiljer sig markant åt på utsidan. Jag hoppas att detta blir en förskola som områdets barn kan vara stolta över, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Den andra förskolan heter Galamiddagen och byggs i Stora Sköndal-området.

SISAB tog fram konceptförskolan Framtidens förskola för att snabba på processen inför byggandet av en förskola. Konceptet finns i tre olika storlekar, har samma planlösning men fasad och utemiljö anpassas efter området. 

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.