2014-01-13 13:58Pressmeddelande

Guldskola i Sjöstaden

Lugnets skola flyttar in i nybyggda lokaler i Hammarby sjöstad. Det är den första skolan i Stockholm som tilldelats utmärkelsen Guld enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Skolan har fått en del unika lösningar, bland annat ett uteklassrum på skolans tak.

För att nå upp till kriterierna för ett Guld har SISAB och Skanska byggt en helt fuktsäker byggnad med bland annat höga krav på byggmaterial, den akustiska innemiljön och dagsljusinsläpp.

Skolans 6000 kvadratmeter värms upp av en bergvärmeanläggning, den största anläggningen som SISAB hittills har byggt.

På skolans tak har ett pedagogiskt uterum ställts i ordning, där skolans elever och personal tillsammans kan utföra olika experiment.

Tisdagen den 14 januari invigs skolan av skolborgarrådet Lotta Edholm. På plats finns också representanter från verksamheten, SISAB och Skanska för att svara på frågor om fastigheten.

Fakta: Skolan/förskolan är byggd för cirka 600 elever i åldrarna från 1 till 12 år. Vårterminen 2014 går det cirka 400 barn i skolan och 100 barn i förskolan. 

 

Kontaktuppgifter:

Thomas Bergsell, SISAB

076 12 432 88

Olle Rundgren, Skanska

010 - 448 67 94

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.