2018-01-16 05:51Pressmeddelande

Första spiken inför renovering av skola i Hässelby

Hässelbygårdsskolan ska nu renoveras och tillgänglighetsanpassas. Ett efterlängtat arbete som firas med ett första spikslag och en symbolisk sprängning.

– Nu investerar vi som aldrig förr, både i att vårda och modernisera stadens befintliga skolor och i att bygga helt nya skolor, så att alla kan lita på att det finns en bra grundskola nära hemmet, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.   

Hässelbygårdsskolan ska rustas upp och tillgänglighetanpassas. Skolan är byggd 1957 och är grönklassad; den har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Det erbjuder en del utmaningar när skolan ska anpassas för att möta dagens behov. Därför kommer SISAB bland annat att installera en efterlängtad hiss på utsidan av hus D och installera det nya ventilationsrummet i källaren, vilket kräver en del sprängningsarbeten.

– Som alltid när vi renoverar våra befintliga fastigheter gäller det att väga olika värden mot varandra. Vi vill erbjuda funktionella utbildningsmiljöer och samtidigt bevara det som gör varje fastighet unik, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Bland övriga åtgärder i hus D så finns ytskiktsrenoveringar och tillskapandet av nya NO- och lärosalar. Arbetet beräknas vara klart i december 2018 till en kostnad av 44,7 miljoner kronor.

I Hässelbygårdsskolan studerar drygt 500 elever i årskurserna F till 9.

Byggstarten firas med en första spik och en ballongsprängning. Välkommen 17 januari. Samling klockan 13 utanför Prismaentrén mot Loviselundsvägen.

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media