2022-04-28 09:40Pressmeddelande

Dubblerad solel från Stockholms skolor

SISAB största solcellsanläggning ligger i Farsta på taket till Farsta grundskola. Foto: Martin Fredriksson.SISAB största solcellsanläggning ligger i Farsta på taket till Farsta grundskola. Foto: Martin Fredriksson.

SISAB:s målsättning var att dubblera produktionen av solenergi fram till 2023. Redan nu är målet nått och under året får ytterligare två skolor solcellsanläggningar på sina tak.
– Tekniken går fort framåt och med tanke på vårt stora fastighetsbestånd så ger det oss möjligheten att verkligen göra skillnad med hållbar energi, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

SISAB är en del av Stockholms stad och ett mål från staden var att SISAB mellan åren 2019 och 2023 skulle dubblera produktionen av solenergi från anläggningar som byggs på Stockholms skolor. Med två år kvar till målet så kunde SISAB i slutet av 2021 konstatera att målet redan var nått. Då hade den installerade effekten ökat från 494 kW till 990 kW.

SISAB största solcellsanläggning, hittills, finns i de södra förorterna på Farsta Gymnasium, den är på 299 kW.

Målet är nått men utbyggnaden fortsätter. Under 2022 planerar SISAB att installera nya solcellsanläggningar på Äppelviksskolan i Bromma och Eriksdalsskolan på Södermalm, med en total effekt på 220 kW. Som målsättningen ser ut idag kommer SISAB att installera två till tre nya anläggningar per år på totalt cirka 250 kW. Idag är det 19 av SISAB:s cirka 600 fastigheter som har installerade anläggningar på taken.

FAKTA: TV-tittande i 850 år
SISAB producerade 596 MWh solel förra året. En TV drar cirka 80 kWh/timme. Så den el som SISAB:s solanläggningar producerade 2021 motsvarar att tv-tittande i 7.450.000 timmar eller 850 år.

SISAB finns med Nordbygg som pågår på Stockholmsmässan 26 till 29 april. Kom förbi vår monter och prata solceller och skolfastigheter.

 


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell