2017-06-01 14:50Pressmeddelande

Byggstart för skola i gamla gasverket

Bobergsskolan, i Norra Djurgårdsstaden, ska stå klar 2019. I det gamla gasverkets tegelbyggnader kommer toppmoderna lokaler att ta emot 900 elever.

– Skolan placeras i det gamla gasverkets vackra verkstadslokaler i tegel. Skolan får en central plats och ett unikt utseende som elever och personal kan känna stolthet över, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

Bobergsskolan kommer att bestå av nybyggda lokaler och den gamla verkstadsbyggnaden som byggdes i slutet av 1800-talet. Nytt och gammalt blandas med målet att skolan ska kunna klassas som en miljöbyggnad.

– Det är en byggnadsteknisk utmaning där vi måste gå varsamt fram för att bevara områdets karaktär och kunna erbjuda skollokaler som uppfyller dagens krav, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Bobergsskolan ligger i det gamla gasverkets område. Det är en del av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden där det planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Skolan har fått sitt namn efter Ferdinand Boberg, arkitekten som planerade och ritade industriområdet i slutet av 1800-talet.

Samling för första spadtaget vid Projektvillan, Bobergsgatan 15, klockan 12:30 den 2 juni. Medverkande: Olle Burell, SISAB, Skanska och skolbarn.

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.