2018-10-18 04:08Pressmeddelande

Betongproblem i fokus på fullsatt forum

Just nu levererar SISAB 5 000 elevplatser per år, och ska leverera 50 000 fram till 2040. Det innebär ett stort antal byggprojekt av skolor och förskolor. Samtidigt brottas branschen med uttorkningstider för den nya betongen. Därför bjöd SISAB in till Betongforum 2018 – med talare från bland annat RBK, Cementa och Boverket.

”Plåster på ett sår som består av betong som inte är torr”, så löd rubriken i ett av de senaste numren av Byggvärlden. I artikeln kan man läsa om Skövde kommun som slagit larm om problem med betong som inte torkar tillräckligt snabbt i byggprojekten. Det saknas än idag ett bra svar från byggbranschen på bättre alternativ, när problem med torkningstider är ett faktum.

–SISAB har, precis som övriga i branschen, stora utmaningar med uttorkningstider och förhållningssätt till dagens betong, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Tidsaspekten avgörande
Projekten ska vara klara i tid och skolfastigheterna som byggs ska hålla över tid. Tidsaspekten är en viktig faktor som påverkas när betongen inte torkar. Beställaren, i det här fallet SISAB, är den som i slutändan står ansvarig med ekonomiska och hälsomässiga konsekvensen.  

 – SISAB vill påverka branschen genom att lyfta de problem vi ser med betong som inte torkar och fördröjda projekt som konsekvens. Vi hoppas att Betongforum bidrar till att frågan, om inte direkt besvaras, i alla fall drivs vidare av betongbranschen, säger Magnus Colling, upphandlingschef SISAB.

SISAB bevakar utvecklingen

Betongforum kan betraktas som ett lyckat sätt att samla branschen för att försöka besvara frågan om vem som bär ansvaret för helheten. SISAB planerar att följa upp utvecklingen och fortsatt anordna liknande forum i framtiden.

– Som byggherre har vi att ta ställning till hur alla byggnadsdelar ska samverka för att optimera bästa möjliga arbetsmiljö för våra barn. Betong har bra egenskaper men med de nu aktuella problemen utreder vi även andra lösningar, exempelvis trä. SISAB kommer att bevaka och följa upp utvecklingen i ämnet för att få svar på frågan hur vi som byggherre ska agera i framtiden, säger Anders Eklund, chef projektavdelningen SISAB.


Faktaruta:

SISAB har idag ca 500 st pågående projekt varav 200 st med gjuten betong, många av dem i nyproduktion.

Betongforum 2018
Betongforum anordnades av SISAB den 10 oktober 2018 i Stockholm.

Talare Betongforum 2018
Lars-Olof Nilsson, Professor emeritus, Moistenginst AB
Peter Brander, AK-konsult
Ted Rapp, RBK
Anders Selander, Cementa
Anders Anderberg, Weber Saint-Gobain
Roger Hellstrand, Sika
Sten Nilsson, Skanska
Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend
Joakim Thunborg, moderator, Boverket

 
För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell
Pressansvarig SISAB
Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.bergsell@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media