2021-05-10 04:10Pressmeddelande

2000 nya energiagenter på gång

El´Boven och Agent Ström firar över 100 anmälda Stockholmsförskolor och 2000 nya Energiagenter läsåret 2021/22.El´Boven och Agent Ström firar över 100 anmälda Stockholmsförskolor och 2000 nya Energiagenter läsåret 2021/22. Foto: Clément Morin

Stockholms alla elbovar får se upp. Nästa läsår är redan 100 förskolor anmälda till att delta i SISAB:s utforskande och lekfyllda energiagentprogram.
– Så kul att se att intresset ökar från år till år och att alla barn som är med verkligen lever sig in och tar sig an rollen som energiagenter både på förskolan och även hemma med familjen, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

SISAB:s samarbete med Dramatoriet är inne på sitt sjunde år och redan nu i början av maj är 100 förskolor och 2000 barn inom Stockholm stad inbokade att delta i konceptet Energiagenterna kommande läsår.

– Vi är så glada över förskolornas stora engagemanget för att arbeta med energifrågor. Feedbacken vi ofta får är att deltagandet blir en energiboost både till barn och vuxna, och en övervägande marjoritet säger att deras beteende kopplat till energi har påverkats mycket. Extra roligt är det när föräldrar hör av sig och berättar att barnen bär sin energiagentmössa med stolthet och är noga med att inga lampor står på i onödan hemma, säger Emelie Gyllander Tano, koordinator för Energiagenterna

Det som började som ett pilotprojekt 2014 på förskolan Tabulatorn i Råcksta har år för år växt sig större. Hittills har 7000 barn fått träffa karaktärerna Agent Ström och El´Boven och genom lek och experiment fått lära sig om hållbarhetsarbete tillsammans med kompisar och förskolepersonal.

Energiagenterna riktar sig mot förskolornas äldsta barn och de har hela läsåret på sig att utforska sig igenom agentutbildningen tillsammans med förskolepersonalen.

Frågor och kontakt:

Jacob Landin, kommunikationschef SISAB: 076-1246271

Emelie Gyllander Tano, koordinator för Energiagenterna: 076-124 61 15

https://energiagenterna.se/

 Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.