2019-06-18 14:24Press release

Katastrofal obalans mellan fisk och säl och skarv i Östersjön

Problemet

 

Antalet gråsäl och skarv i Östersjön har ökat betydligt i många år nu. Båda arterna är skyddade, gråsälen har inga naturliga fiender, och vissa kontrollåtgärder har endast varit möjliga i liten skala. Detta har medfört katastrofala konsekvenser för Östersjöns fauna. För närvarande finns det en obalans som har visat sig vara dödlig för vissa fiskarter. Mycket snart står vi inför valet om vi vill kunna fånga någon fisk alls eller om vi enbart vill ha gråsäl och skarv.

 

Lokal fisk är en av våra mest ekologiska proteinkällor, dess koldioxidavtryck är mycket blygsamt. Mängden fisk i Östersjön är nu lägre än någonsin tidigare. Denna värdefulla resurs som även är ett viktigt livsmedel är nu hotad av gråsäl och skarv. Av all fisk vi äter är 4 fiskar av 5 importerade och endast 15 % är viltfångad. Nu är allt hållbart kustfiske och nära fångad fisk på väg att försvinna. 

 

I kustområdena är mängden fisk som fångas av gråsälar och skarvar ungefär lika stor som mängden

som fångas av kustfisket. För fisket har denna fångstförlust i kombination med

skadade redskap och att fisken drivs bort av gråsäl och skarv, gjort det praktiskt taget

det omöjligt att fortsätta med fiskeriet.

 

Hela den historiska kulturen med småskaligt kustfiske och fiskesamhällen är på väg att försvinna och

orsaka ödeläggelse av kustområden och skärgården, om vi inte hittar en lösning för

hållbar samexistens mellan både fiskare och säl och skarv.

 

Initiativet

 

Därför startas nu ett initiativ av 14 fiskeriområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Organisationen ”The Baltic Sea Seal & Cormorant TNC” föratt påverka politiker och beslutsfattare, från EU-nivå och nedåt att ta fram en förvaltningsplan för att hantera obalansen mellan säl, skarv och fisk. Situationen har blivit så pass allvarlig att det kustnära fisket riskerar att dö ut inom kort om inga åtgärder sätts in. 

 

”Tillgången på fisk är en livsviktig förutsättning för en Östersjö i balans och för levande småskaligt fiske” säger Esko Taanila – initiativtagare tillBaltic Sea Seal & Cormorant - TNC-project

 

 

 

 

För mer information, besök gärna vår hemsida balticfisheries.comför mer information eller kontakta:

 

Finland

Maria Saarinen

maria.saarinen@sameboat.fi

 

Sweden

Lars Wellin

Lassewellin@gmail.com

 

Germany

Thorsten Wichman

info@lfvmv.de

 

Estonia

Erko Veltson

erko.veltson@ut.ee

 

 

 

Fakta om fisk, gråsäl och skarv i Östersjön, exempel. 

 

 

Endast 1 av 5 fiskar som vi äter kommer från Östersjön. Källa LUKE

Endast 15 % av Östersjöfisken är viltfångad. Resten är odlad. Källa LUKE

Gråsälen äter 2 ton fisk per år och individ

 

Under hela höstperioden förstör sälarna 90% av fångsten samt förstör kustfiskarnas redskap 

Sälen för med sig levermask, som den överför till torskstammen. 

Hittills har man under 15 års forskning ännu inte uppfunnit sälsäkra redskap som hindrar sälarna från att äta fisk från näten eller köra bort fisk från yrkesfiskarnas fiskevatten. Sälarna har på kort tid efter test av produkterna hittat på sätt för att kringgå metoderna.

 


About Company Name

Baltic Sea Seal and Cormorant TNC project was established by fourteen FLAG (Fishing Local Action Group) units from Finland, Sweden, Estonia and Germany to investigate the economic and social impacts of increasing seal and cormorant populations on Baltic small-scale coastal fisheries. The project aims to find and to develop sustainable marine resources management solutions to ensure the future of small-scale fisheries in the Baltic Sea area.