2021-11-03 09:43Pressmeddelande

XENSE Vision - nytt techbolag från Jönköping ska skapa hållbara och säkra trafikflöden

Teamet bakom XENSE Vision står uppradat i utomhusmiljö.Fr.v. Göran Boström, Björn Crona, Simon Börjesson, Ibraheem Al-Nuaimi, Andreas Ternstedt, Claes Markström, Christian Karlström

Nu tar ett nytt spännande techbolag steget ut på Jönköpingsmarknaden. Färre köer, mindre utsläpp och högre trafiksäkerhet. Detta är ett av många möjliga appliceringsområden som det nybildade techbolaget XENSE Vision ser i sin affärsidé. XENSE Vision vill utvecklas och tillgängliggöra dagens avancerade kamerateknik och applicera på nya användningsområden. Genom teknik som kan skapa en så kallad ”digital tvilling” av trafiken, skapas oändliga möjligheter, menar grundarna Christian Karlström och Björn Crona.

När Christian Karlström och Björn Crona grundade XENSE Vision , tillsammans med 5 andra kollegor, hade de en lång bakgrund och erfarenhet av bildanalys och mjukvaruutveckling i ryggsäcken. Deras gemensamma resa började som kollegor på teknikföretaget Kapsch, som fram till våren 2021 hade sin verksamhet i Jönköping. När Kapsch valde att lägga ned stora delar av sin verksamhet i Jönköping öppnades möjligheten för gruppen att bygga någonting nytt på kompetens och teknik som arbetat med under många år.

Vi ger oss i det här med ett sammansatt team som har jobbat mycket ihop tidigare. Vi är sju personer mellan 24 och 67 år, med olika kompetenser och erfarenheter inom mjukvaruutveckling, men även med erfarenheter från internationell marknadsföring och ledarskap. Tillsammans besitter vi den kompetens som behövs för att lyckas och vi ska kunna internationellt redan från start, säger Björn.

Mer tillgänglig teknik och nya applikationsområden

Tekniken som XENSE Visions affärsidé bygger på och som företaget ska vidareutveckla är en avancerad typ av kamerateknik. Genom att kombinera information från flera kameror kan ENSE Visions-systemet skapa en detaljerad 3D-modell av trafiksituationen till exempel en väg eller korsning. Eftersom systemet i realtid vet exakt vart alla fordon och fotgängare befinner sig i en korsning kan det användas för att förbättra trafiksituationen på många olika sätt. Exempelvis kan en trafikplanerare få bättre insikt i vart faror kan uppstå och hur man bättre optimal trafikflödet,ljus kan automatiskt styras för trafik att anpassas efter trafikmängd, och i framtiden kan uppkopplade och självkörande fordon få information om trafiken bortom vad deras egna sensorer kan upptäcka.

En ”digital tvilling” av trafiken skapar oändliga möjligheter

XENSE Vision befinner sig i uppstarten av sin utveckling och kommer inledningsvis att fokusera på att undersöka kundbehovet, som också kommer att bli utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Att med digitala metoder, med integritetsskyddad teknik, kunna kartlägga hur fordonet rör sig i en stad, medför mängder av möjligheter, menar Christian och Björn. De ser framför sig hur en stad skulle kunna ha flera mätplatser utrustade med XENSE Visions kamerasystem och hur man med hjälp av AI kan förutsäga hur fordonet rör sig mellan dessa platser och skapa en digital tvilling av trafiksituationen i hela staden. På det sättet skulle trafiken kunna styras på ett sätt som löser upp knutar i hela staden och inte bara punktvis. Införs det rätt så skulle trängsel och utsläpp kunna sänkas dramatiskt. 

- I det längre perspektivet ser vi att tekniken kan användas för att kommunicera med smarta fordon. Varna och autobromsa vid faror eller till och med ge förslag till självkörande fordon hur de effektivast och säkrast gör exempelvis en vänstersväng bland mötande trafik och fotgängare. Ge en omvärldsbild i komplicerade situationer, helt enkelt, förklarar Christian.

En del av Science Parks inkubator

Den första november blev XENSE Vision en del av Inkubatorn, som är ett av Science Parks affärsutvecklingsprogram. Insatsen riktar sig till startups i Jönköpings län, med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar 10 av dessa bolag till inkubatorprogrammet. Under inkubationstiden (6-24 månader) får programdeltagarna kontinuerlig coaching och dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolagen får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

- Vi ser fram emot att bli en del av inkubatorn! Eftersom vi befinner oss så tidigt som möjligt i vår utvecklingsvis att få att hitta kundnyttan och processerna kring det. Som eget bolag arbetar vi under andra förutsättningar än tidigare. Därför hoppas vi också få stöttning i utvecklingen av företagets struktur, så att alla hittar sin roll. Vårt mål är även att växa och där ser vi att vi kan få hjälp i rekryteringen, säger Christian.

Kontaktuppgifter XENSE Vision:

Björn Crona affärsutvecklare: bjorn.crona@xensevision.com  0708-533001

Christian Karlström VD: christian.karlstrom@xensevision.com  0706-271541


Om Science Park

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Anders Nyberg
Affärsutvecklare
Anders Nyberg