2015-04-30 09:07Pressmeddelande

Spiltan investerar i Digilär AB

null

Spiltan Investement AB har förvärvat en stor andel i Science Parks tidigare inkubatorsbolag Digilär AB, som har sin bas i Vaggeryd. Efter köp och nyemission har Spiltan blivit ägare till 49 procent av aktierna i företaget. Digilärs grundare, Stellan Wigh och Mikael Wahss, har kvar sitt aktieinnehav i företaget. De kommer fortsatt att leda företaget som VD respektive utvecklingschef.

Spiltans strategi som investmentbolag är långsiktiga satsningar på företag som man tror har en stor utvecklingspotential. Digilär startade 2011 och har på kort tid blivit en av Sveriges största producenter av helt digitala läromedel.

– Vi är idag utan tvekan marknadsledande bland landets läromedelsförlag på webbdesign och bildsättning, säger Stellan Wigh. Vår nya ägare ger oss resurser att bli ännu bättre på att visualisera våra produkter genom en omfattande film- och videoproduktion.

- Digilär har genom Spiltan Investment AB fått såväl kapitaltillskott som starka ägare och är ett bra exempel på tillväxtbolag som både genererar sysselsättning och ett förnyat näringsliv i vår region. Vi på Science Park är mycket glada över att våra tidigare inkubatorsbolag fortsätter att utvecklas positivt, säger Gustav Österström, Affärsutvecklingsansvarig på Science Park Jönköping.

På bild syns Stellan Wigh och Håkan Sjunnesson, investment manager på Spiltans investmentbolag.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Kommunikations- och varumärkesansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Linda Pålsson
Chef community & kunskap
Linda Pålsson
Gustav Österström
VD Spectria Invest
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare och verksamhetscontroller
Martin Harbäck