2018-03-27 08:03Pressmeddelande

Spectria Invest – ny investeringsfond ska investera i regionens tillväxtföretag

null

Science Park startar tillsammans med erfarna investerare, näringslivet och akademien en ny fond som ska investera i tillväxtföretag. Spectria Invest har vid uppstarten 40 MSEK att investera men siktar på att öka kapitalet till 80 MSEK innan årets slut.

Bakom satsningen står Science Park som – tillsammans med Emtio Invest, WilRon Ventures och Jönköping Business Development – kommer driva det operativa arbetet med att identifiera, utvärdera, investera i och framförallt utveckla de bolag som fonden blir delägare i.

Utöver ovanstående aktörer har Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital gått in som investerare i Spectria Invest.

-Tillsammans har vi lång erfarenhet av affärsutveckling, investeringar och transaktioner i tillväxtbolag. Att kunna kombinera innovationssystemet med akademien, institutioner och duktiga entreprenörer bäddar för ett starkt erbjudande till bolag som är inne i en tillväxtfas, säger Gustav Österström VD, för Science Park och Spectria Invest.

Fonden kommer huvudsakligen investera 1-10 MSEK i bolag som har en starkt ledning och en tydlig tillväxtpotential. Som investerare kommer Spectria Invest ta en aktiv roll i bolagens utveckling. Utöver Science Parks involvering, kommer Ditar Isai från WilRon Ventures och Marcus Ivarsson från Emtio Invest vara resurser som bidrar till bolagens strategiska och operativa utveckling.

-WilRon letar kontinuerligt efter investeringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter inom växande branscher. Vi ser Spectria Invest som ett utmärkt initiativ för att göra spännande investeringar i regionen, säger Ditar Isai, ordförande i WilRon.

-Det känns bra att Jönköping University fortsätter att ha en aktiv roll i den struktur som stärker regionens tillväxtföretagande och konkurrenskraft. För Jönköping University är det också en styrka att ha ett starkt innovationsstöd där studenter och forskare kan omsätta sin kunskap i både nya och etablerade företag. Vi är mycket glada över initiativet och över att få arbeta tillsammans med erfarna och engagerade partners med stor kunskap, säger Agneta Marell, rektor på Jönköping University.

-Som lokalt och kundägt bank- och försäkringsbolag känns det både naturligt och angeläget att vara med och främja tillväxten av nya spännande företag i vårt närområde, säger Länsförsäkringar Jönköpings VD Henrietta Hansson. Ett starkt nyföretagande i branscher med tillväxtpotential är viktigt för oss och våra kunder. Satsningar av det här slaget ser jag som nödvändiga för att vi även i framtiden ska tillhöra Sveriges mest attraktiva och expansiva regioner.

-Att nu vara igång känns oerhört inspirerande. Diskussioner med intressanta bolag har påbörjats och parallellt med det kommer vi arbeta vidare med att ta in ytterligare ett par utvalda investerare till den andra stängningen av fonden

På bilden

Från vänster: Dick Darelid, Smålandskapital; Edon Idrizi, Science Park; Dan Friberg, Jönköping Business Development; Agneta Marell, Jönköping University; Marcus Ivarsson, Emtio Invest; Gustav Österström, Science Park; Ditar Isai, WilRon Ventures; Jesper Rundbäck, Länsförsäkringar Jönköping.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck