2018-01-25 07:56Pressmeddelande

Science Park, JU och Almi Jönköping tilldelas 20 miljoner för att öka konkurrenskraften hos länets små- och medelstora företag

null

Efter tre framgångsrika år med innovationsprojekteInnovation Runway får Science Park, Almi och Jönköping University fortsatt förtroende och medel från Region Jönköpings län och EU:s regionala utvecklingsfond att driva projektet i ytterligare tre år. Totalt handlar det om cirka 20 MSEK som ska komma länets företag till nytta.

Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag är ett av de prioriterade insatsområdena för EU:s regionala utvecklingsfond. Under perioden 2014-2020 investeras över en halv miljard för att öka tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna, där Jönköpings län ingår.

-Vi är glada över att få möjligheten att fortsätta jobba för att fler innovationer ska skapas i länets etablerade bolag, och att de effektivt ska tas ut på marknaden. Vi har lärt oss mycket av det tidigare projektet – inte minst att det finns oerhört många spännande idéer hos länets företagare! Samtidigt är det många som inte har tid eller processer för att driva innovationsarbetet framåt. I det nuvarande projektet har vi bidragit till omkring 150 företag genom att tillsammans med bolagen hitta idéer, utvärdera idéer och sätta idéerna på marknaden. Dessa erfarenheter tar vi med oss in i det nya projektet där vi kommer att jobba med drygt 200 företag. Projektet drivs av oss, Almi och Jönköping University och tillsammans bygger vi en starkare innovationskultur i länet, säger Gustav Österström, VD på Science Park Jönköping.

Ska öka tillväxten i befintliga företag

Målet är att öka tillväxten i befintliga små och medelstora företag, och det är inom detta område Innovation Runway arbetar för att stötta länets företag i att satsa på tillväxt genom innovation. Sedan projektstarten 2015 har satsningen varit lyckad – 80% av de deltagande företagen anser att Innovation Runway påverkat deras ambition att kontinuerligt arbeta med innovation.

-Projektets främsta framgångsfaktor är att vi alltid utgår från företagens behov och identifierar idéer och utmaningar som kan omsättas till konkreta satsningar och arbetar fram en strategi hur innovationerna tas vidare mot marknad. Detta gör vi genom samverkan och interaktion, i kombination med nyskapande arbetsmetoder. Gradvis bygger vi också upp en innovationskultur som ökar jämställdhet och mångfald och påverkar förmågan att attrahera framtidens talanger och nya investeringar till regionen, säger Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway.

Hur går en företagare tillväga för att få ta del av projektet för att utveckla sitt innovationsarbete?

-Då hör man av sig till oss i projektet, så kommer vi ut och besöker företaget – konfidentiellt och kostnadsfritt. Delad kunskap och erfarenhet skapar större nytta än vad en enskild part själv kan åstadkomma. Att kombinera sin kärnkompetens med ny kunskap genererar inte bara smarta lösningar utan ger resurs och energi att våga springa framåt mot nya affärsmöjligheter, säger Carola Öberg.

På bilden
Främre raden: Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway, Zhiting Du, student, Leif Krause-Sjöholm, Industrilås och Maximilian Graf, student.

Bakre raden: Tommie Åkesson, student, Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School och Werner Hilliges, Almi.

Om innovation Runway

Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings Län som erbjuder hjälp med att utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Projektet drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi och Jönköping University. Innovation Runway finansieras med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Kommunikations- och varumärkesansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Linda Pålsson
Chef community & kunskap
Linda Pålsson
Gustav Österström
VD Spectria Invest
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare och verksamhetscontroller
Martin Harbäck