2018-08-30 12:50Pressmeddelande

Så ska länets företag göra uppkopplade maskiner smarta på riktigt – på 32 timmar

null

Under onsdagen och torsdagen samlas tio företag från regionen för att göra uppkopplade maskiner smarta – på riktigt. Under 32 intensiva timmar ska de tillsammans arbeta fram ett pilotprojekt som genom digitalisering och uppkopplad modern teknik skapar nya kundvärden. Bakom idén om uppkopplade smarta maskiner står Axelent Engineering, som genom Science Park-projektet Innovation Runway hoppas kunna leverera ny produktionseffektivitet genom att rusta såväl maskiner som dess operatörer med ny kunskap.

För små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin, främst CNC-styrda maskiner, kan det vara en utmaning att inte bara snabbt motsvara kundens krav på tillgänglighet och leveranssäkerhet, utan också att få kontinuitet i sin maskinpark, att hålla en jämn och hög produktionstakt.

Tänk att alltid ha tillgång till CNC-styrda maskiner när man som legoleverantör behöver det. Och genom att synliggöra sin egen produktionskapacitet optimera utnyttjandegraden. Att dessutom få ut intelligenta analyser som fakta runt tomgång, takt, produktionstid, kassation, småstopp leder till säkrare och mer lönsamma affärer.

Under 32 timmar kraftsamlas utvalda underleverantörer i regionen för att tillsammans utveckla ett gemensamt digitaliseringskoncept behovsstyrt för tillverkningsindustrin. Målet är att ta fram ett pilotprojekt, ett innovativt samverkanskoncept som genom digitalisering och uppkopplad modern teknik skapar nya kundvärden. Genom att rusta såväl maskiner som dess operatörer med ny kunskap levereras produktionseffektivitet.

En underleverantör kan vara såväl kund som leverantör till digitalportalen, och genom att knyta an når företag ett större partnerskap vilket leder till en samverkan runt den senaste produktionstekniken och nya affärsmöjligheter. Gnosjöandan 4.0 och delningsekonomi vågar utmana rådande samverkansleveranser.

Medverkande

Vår innovationsprocess driver innovation genom interaktion – alla parter är med och investerar resurser och engagemang – vilket främjar nytänkande och gränsöverskridande samarbeten. Företag som medverkar är Axelent Engineering, Östrand & Hansen, Härenviks Sweden, Qtech Group, Optocomp GV, Sandviks Metall, M2M Solutions, Dizparc, Glimstedt Advokatbyrå, och Swerea IVF. I ett backoffice finns kunskapsgivare tillgängliga, som projekt Inkomst (Almi), studenter och forskare från JTH, JIBS på Jönköping University och Linköpings universitet samt affärsutvecklare från Science Park Jönköping.

För mer information kontakta gärna: 

Carola Öberg, projektledare Innovation Runway
carola.oberg@sciencepark.se
076-830 33 81

Richard Skogward, vd Axelent Engineering
richard.skogward@axelentengineering.se
073-270 58 20

Vi hälsar press varmt välkommen att besöka teamet under arbetsprocessen. Innovation Race:t hålls på Hotell Nissastigen i Gislaved fram till klockan 16:30 torsdagen den 30 augusti.

Om Innovation Runway

Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings län som erbjuder hjälp med att utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Projektet drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi och Jönköping University. Innovation Runway finansieras med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Ett Innovation Race är en tidsbestämd öppen innovationsprocess. Genom att kraftsamla alla nödvändiga resurser når vi resultat mycket snabbare än vad man gör i traditionella utvecklingsprocesser. Företag får möjlighet att kombinera sin kärnkompetens med andras kunskaper, tankar och erfarenheter vilket kan leda till oanade resultat.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck