2016-06-07 08:17Pressmeddelande

Ny matare för 3D-printer ger stora besparingar - säljs redan i 35 länder

null

Martin Bondéus är materialexpert inom polymera material, dvs proffs på plast, och har i över 25 år arbetat med produktutveckling och produktion och har de senaste 15 åren använt sig av 3D-printning för att ta fram prototyper på nya produkter och lösningar.

När vissa av patenten inom 3D-printning löpte ut och det blev möjligt för vem som helst att börja experimentera inom området började Martin, som älskar teknik, omedelbart bygga sin egen printer hemma i garaget.

Ett av de kända problemen inom 3D-printning är matningen av materialet som används för utskriften. Matningstekniken som används idag har begränsningar vilket innebär att den inte har tillräckligt med kraft för att mata tråden i den takt som behövs för att kvalitén skall bli optimal. Den slirar lätt på materialet och gräver ett dike i materialet vilket gör att man får kassera det som printats och börja om igen. Eftersom en detalj kan ta flera timmar att printa är detta givetvis ett stort, och dyrt, problem.

Ny matningsfunktion sparar pengar

När Martin byggde sin egen 3D-printer började han experimentera med en ny variant på själva matningsfunktionen för att försöka lösa problemet. Genom att konstruera en helt ny matare med två drivhjul istället för standardmatarens enkla drivhjul hittade han ett sätt att få dubbelt så hög matningskraft vilket drastiskt minskade utskriftsfelen och kortade printtiden. Genom sina kontakter med andra 3D-fantaster gjorde han en testförsäljning av ett mindre antal matare och fick strålande recensioner. Efterfrågan växte snabbt och Martin bestämde sig för att satsa fullt ut som företagare och startade Bondtech AB.

Försäljningen av 3D skrivare ökar väldigt kraftigt över hela världen vilket gör att behovet av ett tillförlitligt matnings system är väldigt stort. Idag säljs Bondtechs olika matarsystem till såväl privatpersoner som företag i 35 länder, USA är den största enskilda marknaden. Diskussioner förs nu med flera större skrivartillverkare om att ta in Bondtechs produkter i sina maskiner för att öka konkurrenskraften.

Målet är att växa

Martin Bondéus mål är att Bondtech ska växa och framöver utveckla fler produkter inom det additiva området. För att få hjälp att utveckla marknadsföringen, e-handeln och på sikt ta in kapital i bolaget har han tagit hjälp av Science Park och är nu en del av Science Parks inkubator. Symboliskt nog flyttar Bondtech också i dagarna ut ur Martins garage och in i egna lokaler i Värnamo.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck