2014-09-16 06:31Pressmeddelande

Miljoner ska göra nytta i länets småföretag

null

Science Park tar över driften av Kreditgarantiföreningens verksamhet i Jönköpings län och får därmed möjlighet att borga för företagslån hos bank.

Kreditgarantiföreningar bildades under tidiga 2000-talet i många delar av Sverige med målsättningen att kunna gå i borgen så att företagare lättare skulle kunna få lån i banken. I stort sett samtliga dessa föreningar har nu lagts ner, men i Jönköping tänker man annorlunda och gör nu en unik satsning för att nå en bredare marknad och se till att kapitalet kommer företagen till del.

- Genom Science Park som finns i samtliga kommuner i länet och årligen möter tusentals företag är vi övertygade om att vi kommer nå ut med vårt erbjudande till dem som behöver stöd genom borgen. På så sätt kan KGF även i fortsättningen komma företagsamheten i Jönköpings län till nytta på ett bra och effektivt sätt säger Göran Kastman från KGF.

- Vi ser detta som en bra typ av finansiering för växande företag då den också skapar en god relation med företagets affärsbank säger Dan Friberg, vd på Science Park.

Bild: Dan Friberg och Lovisa Skyborn från Science Park med Rolf Johansson, Göran Kastman och Ingemar Isaksson från Kreditgarantiföreningen.

Science Park Jönköping - start, utveckling och tillväxt av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsutveckling och  finansieringsmöjligheter för att utveckla affärsidér till bärkraftiga företag i en kreativ miljö vid Högskolan i Jönköping.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Kommunikations- och varumärkesansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Linda Pålsson
Chef community & kunskap
Linda Pålsson
Gustav Österström
VD Spectria Invest
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare och verksamhetscontroller
Martin Harbäck