2022-09-30 05:45Pressmeddelande

Imorgon öppnar nomineringen till Årets unga ledande kvinna 2022

Årets unga ledande kvinna 2021, Therese Salmonsson, sitter i en soffa med Elin Angenfelt på vänster sida och Neda Babaabadi på högersida. Therese har precis utropats som vinnare och gömmer händerna i ansiktet medan de övriga nominerade applåderar.På prisceremonin för Årets unga ledande kvinna 2021 utsågs Therese Salmonsson till vinnare.

För åttonde året i rad ska ”Årets unga ledande kvinna” i Jönköpings län utses. Under oktober kan allmänheten nominera ledare till utmärkelsen som lyfter kvinnor i ledarroller. I år kliver för första gången Region Jönköpings län in som projektägare tillsammans med Science Park och Handelskammaren Jönköpings län.

Vi vill uppmana länets alla företag och organisationer att nominera sina ledare. Det borde vara självklart ur ett arbetsgivarperspektiv att nominera personer i den egna verksamheten – det skickar en signal om att man värdesätter och lyfter sina anställda. Men vi vill också påminna om att det inte är bara chefer eller ledare i näringslivet som kan nomineras – utmärkelsen välkomnar många olika typer av ledare och på tidigare års listor ser vi såväl ledare inom föreningslivet som offentlig sektor, säger Clara Ericsson, Handelskammaren Jönköpings län.

Alla kan nominera sina ledarförebilder

På www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten från 1 oktober till och med 31 oktober nominera ledare inom olika typer av verksamheter, föreningar eller organisationer. För att kunna bli nominerad krävs att personen:

  • Är en ledare boende i Jönköpings län.
  • Är en ledare boende i Jönköpings län.
  • Är kvinna och född 1987 eller senare.
  • Kan uppvisa resultat av sitt ledarskap.
  • Är en förebild i sitt sätt att agera.
  • Har en förmåga att inspirera sin omgivning.
  • Inte tidigare kvalificerat sig till listan Årets unga ledande kvinna.

I år satsar vi särskilt på geografisk spridning i länet och att få in nomineringar från samtliga kommuner. När vi tittar på de ledare som kvalificerat sig till utmärkelsen så är merparten från Jönköping och därför vill vi fokusera på att nå ut till övriga länet. Mullsjö är till exempel länets enda kommun där fördelningen är 50/50 mellan kvinnor och män på chefspositioner men vi har ännu ingen ledare från orten med på listan, säger Maria Göransdotter Marklund, Science Park.

Heka Feka och Therese Salmonsson står tillsammans efter att ha utsetts till Årets unga styrelstalang och Årets unga ledande kvinna 2021. Hake, till vänster, håller et diplom i händerna och Therese, till höger, håller i en blombukett och prisstayett.

Hake Feka och Therese Salmonsson utsågs 2021 till Årets unga styrelsetalang och Årets unga ledande kvinna.

Ledarskapscoaching, styrelseutbildning och en inspirationsresa i prispotten

Efter nomineringsperioden påbörjas urvalsarbetet där Poolia har det tuffa uppdraget att utse de 20-30 personer som tar plats på 2022 års lista av ledarförebilder. Listan kommer att offentliggöras i början av februari 2023, och vid en prisceremoni i mars utses två ledare som utmärker sig lite extra. ”Årets unga ledande kvinna 2022” är utmärkelsens högsta pris där vinnaren får individuell ledarskapscoachning och ett årskort hos Friskis. Av personerna på listan utses också ”Årets unga styrelsetalang” av StyrelseAkademien Jönköping. I detta pris ingår en styrelseutbildning och en plats som adjungerad styrelseledamot hos ett företag i länet. Samtliga personer som tar plats på årets lista får åka på en gemensam inspirations- och nätverksresa med fokus på ledarskap.

Jämställdhetsarbetet i Sverige tappar fart

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller jämställdhet - men efter pandemin har arbetet tappat fart. I år kliver Region Jönköpings län in som projektägare tillsammans med Science Park och Handelskammaren Jönköpings län för att fortsätta driva och utveckla Årets unga ledande kvinna.

Vi ser det som självklart att lyfta frågan så vi kan jobba mot ett mer jämställt samhälle och öka länets attraktivitet. Vi går aktivt in i projektet för att tydligt signalera hur viktigt det är att arbeta för ökad jämställdhet. Frågan ska fortsätta stå högt på agendan både inom det privata såväl som det offentliga arbetslivet. Region Jönköpings län jobbar med regionala utvecklingsfrågor och de globala målen i agenda 2030 där jämställdhet har en naturlig plats, säger Lena Larking, Regional utveckling, Region Jönköpings län.

Flera rapporter visar att jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan och så många som var femte chef vittnar om att jämställdhet inte längre är en prioriterad fråga på arbetsplatsen. Om vi också tittar på ungas attityder i frågan så blir det tydligt att jämställdhet inte kommer av sig självt. Bland unga män tycker 1 av 4 att kvinnor överdriver ojämlikheten i Sverige och nästan 1 av 3 tror att om kvinnor ansträngde sig lika mycket som män skulle de ha samma framgång i yrkeslivet. Med Årets unga ledande kvinna ökar vi exponeringen av kvinnor i ledande positioner och hoppas på så vis kunna påverka attityder kring ledarskap och inspirera fler till ledar- och chefspositioner. Att Region Jönköpings län i år kliv­­er in som projektägare skickar en viktig signal om att frågan är angelägen – för länets bästa, säger Linda Pålsson, Science Park.

Så jämställt är Jönköpings län

Årets unga ledande kvinna startades 2015 när Ledarnas Jämställdhetsrapport pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det gäller andel kvinnor på chefspositioner. Sedan initiativet till utmärkelsen togs har andelen kvinnor på ledande positioner i Jönköpings län ökat från 28 % till 36 % – men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stora. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 26 %, vilket är lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 50 %. Även när det gäller jämställdhet hos länets företagare och styrelseledamöter placerar sig Jönköping i botten av statistiken i landet. Här är endast 27 % av företagarna och 16 % av styrelseledamöterna kvinnor.

Rebecka Roos var en av ledarförebilderna som tog plats på listan Årets unga ledande kvinna 2021. På prisceremonin intervjuades hon tillsammans med övriga ledarförebilder på listan.

Rebecka Roos var en av ledarförebilderna som tog plats på listan Årets unga ledande kvinna 2021. På prisceremonin intervjuades hon tillsammans med övriga ledarförebilder på listan.

Om utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 

Årets unga ledande kvinna lyfter fram ledarförebilder i syfte att öka jämställdheten i Jönköpings län samt att inspirera fler kvinnor att bli ledare. Genom utmärkelsen byggs en lista av ledare med dokumenterad erfarenhet och kompetens, som kan användas som underlag vid rekrytering av exempelvis ledartjänster eller styrelseledamöter. Listan innehåller idag 164 ledare och chefer som utsetts bland hundratals nominerade genom en tuff urvalsprocess. 

Utmärkelsen drivs av Science Park, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Utmärkelsen genomförs med stöd av Combitech, Day Fotografi, Elmia, Fagerhult, FC Gruppen, FC Production, Friskis Jönköping, HSB Göta, IKEA, Jönköping Energi, JönköpingsPosten, Jönköping University, Knowit, Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Poolia, StyrelseAkademien, En Produktionsbyrå, SAAB, WSA LAW och Yellon.

Linda Pålsson, Maria Göransdotter Marklund, Clara Ericsson och Lena Larking är projektledare för Årets unga ledande kvinna 2022.

Linda Pålsson, Maria Göransdotter Marklund, Clara Ericsson och Lena Larking är projektledare för Årets unga ledande kvinna 2022.

För ytterligare information, kontakta: 

Maria Göransdotter Marklund, Science Park
0705-791030
maria.goransdotter@sciencepark.se

Linda Pålsson, Science Park
036-305167
linda.palsson@sciencepark.se

Clara Ericsson, Handelskammaren Jönköpings län
070-733 60 82
Clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se

Lena Larking, Regional utveckling, Region Jönköpings län
0722-23 11 71
Lena.larking@rjl.se

 


Om Science Park

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke