2013-01-29 09:09Pressmeddelande

Digilär expanderar med nya ägare

null

Läromedelsföretaget Digilär fortsätter marknadsexpansionen och har i anslutning till detta även genomfört en nyemission på 3 miljoner SEK. Nya delägare är Parcon Sweden AB och de kommer tillsammans med befintliga ägare säkerställa att Digilär är den ledande producenten av helt digitala läromedel.

Digilär (Wigh & Wahss Digitala läromedel AB) är en föregångare inom digitala läromedel genom att vara först ut med läromedel som tar tillvara på teknikens pedagogiska möjligheter. Företaget skapar digitala läromedel som på allvar är ett alternativ till de gamla läroböckerna. Läromedlen är kompletta och relevanta i sin kunskapsförmedling och som hjälper alla lärare att göra ett ännu bättre jobb. Redan nu finns Digilär med sina första produkter på 300 av landets 600 gymnasier och på 380 av landets 1100 högstadier. Produkterna har fått mycket positivt omdöme från både elever och lärare.

-Vi har byggt ett helt nytt läromedelskoncept som bygger på webbens alla fördelar och som tillvaratar de möjligheter som digitaliseringen innebär i skolan, detta säger Stellan Wigh som tillsammans med Mikael Wahss drivit upp bolaget. Vi har idag en fantastisk spridning på våra första läromedel och vi har en plan som inkluderar lansering av ett stort antal produkter de närmaste åren. Genom att ta in Parcon Sweden AB som delägare har vi säkerställt att vi har en stark ekonomisk ställning och att har kompletterande kompetens i ägargruppen.

Christoffer Lönn och Ditar Isai, delägare i Parcon Sweden AB, säger att man ser stora utvecklingsmöjligheter i Digilär. Affärsmodellen är redan bevisad, befintliga produkter finns över hela landet och trenden med datorer i undervisningen blir allt tydligare. Tillsammans med befintliga ägare skall vi bygga ett mycket intressant bolag, avslutar Christoffer.

Digilär är del av Science Park Jönköpings inkubatorsprogram.


Science Park Jönköping - start, utveckling och tillväxt av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsutveckling och  finansieringsmöjligheter för att utveckla affärsidér till bärkraftiga företag i en kreativ miljö vid Högskolan i Jönköping.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck