2013-04-25 13:46Pressmeddelande

Dan Friberg har utsetts till ny vd för Science Park Jönköping AB

null

Dan Friberg är sedan tidigare vd för investmentbolaget Jönköping Business Development AB och kommer att dela sin tid mellan de två bolagen.

- Tillväxtföretagande, innovation och finansiering kompletterar varandra, vilket innebär att Jönköping Business Development och Science Park Jönköping båda utgör viktiga ingredienser i regionens innovationssystem, säger Dan Friberg om sin nya roll.

Science Park Jönköping har under många år haft en positiv utveckling, sett ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Som för alla verksamheter krävs en kontinuerligt utveckling för att möta omvärldens förändringar och samtidigt behålla en framskjuten position. I samband med skiftet av vd ser nu styrelsen möjlighet att utveckla verksamheten till nästa nivå, därför har nu ett strategiarbete inletts som beräknas vara klart till hösten.

- Dan Friberg har lång erfarenhet av Science Park Jönköping och har tidigare varit tf vd under sammanlagt ett par års tid. Styrelsen känner stort förtroende för Dan Friberg och en förstärkt koppling mellan affärsutveckling och finansiering, säger styrelsens ordförande Per-Arne Andersson.


Science Park Jönköping - start, utveckling och tillväxt av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsutveckling och  finansieringsmöjligheter för att utveckla affärsidér till bärkraftiga företag i en kreativ miljö vid Högskolan i Jönköping.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck