2016-06-09 07:33Pressmeddelande

Chemical Documentation får order från Kriminalvårdsverket

null

Kriminalvårdsverket kommer använda Chemical Documentations monlnlösning cDoc för att dokumentera vilka kemikalier de har och hur de ska användas på sina anläggningar i Sverige. cDoc tillhandahåller lättillgänglig information om de kemikalier som används. Syftet är att skydda både människor och miljö men även att uppfylla de komplexa lagkrav som finns inom kemikaliedokumentationsområdet.

- Det är mycket glädjande att Kriminalvårdsverket ser fördelarna med vårt erbjudande att vi gör jobbet och kunden följer lagen, säger Christer Palmqvist, vd för Chemical Documentation.

För mer information:
Christer Palmqvist, VD
Tfn: 076 376 74 20
E-post: christer.palmqvist@cdoc.se

Om Chemical Documentation cDoc AB

Chemical Documentation erbjuder en unik, skalbar lösning för små till medelstora företag som vill följa de komplexa kemikalielagarna och samtidigt arbeta hållbart kring säkerhet, hälsa och miljö. Genom molntjänsten cDoc får kunderna enkel tillgång till uppdaterade säkerhetsdatablad, riskbedömningar, rapportmallar och en egen virtuell kemikalieexpert. Chemical Documentation är en del av inkubatorsprogrammet på Science Park Jönköping.

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck