2015-10-07 10:12Pressmeddelande

2,5 miljoner till Science Park Jönköpings inkubator från Vinnova

null

Science Park Jönköping en av landets ledande inkubatorer får förnyad finansiering med 2,5 miljoner i fyra år av Vinnova

Vinnova har beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

— Regeringen vill se fler kunskapsintensiva företag runt om i Sverige. Därför är det glädjande att Vinnova spetssatsar på högpresterande inkubatorer som kan bidra till fler sådana företag, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Inkubatorerna erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Syftet med inkubatorstödet är att det ska bli fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

– Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

– Beskedet från Vinnova var efterlängtat. Vi har fått bekräftat att vi har en verksamhet som står sig stark i nationell jämförelse och som Vinnova vill satsa långsiktigt på. Vi på Science Park har en drivkraft i att på allvar göra skillnad i bolagen vi arbetar med och att aktivt kunna bidra i affärsutvecklingen i länets intressantaste tillväxtbolag. Nu har vi möjlighet att utveckla det arbetet, vilket känns fantastiskt roligt, det säger Gustav Österström, ansvarig för inkubatorn på Science Park.


Sammanlagt fördelas 55 miljoner årligen till 18 inkubatorer:

 • Arctic Business Incubator AB, Luleå
 • Chalmers Venture Creation, Göteborg
 • Create Business Incubator Mälardalen AB, Västerås
 • Gothia Science Park Inkubator, Skövde
 • Ideon Innovation / Lund Business Incubator AB, Lund
 • LEAD i Östergötland AB, Linköping
 • Minc i Sverige AB, Malmö
 • Sahlgrenska Science Park AB, Göteborg
 • Science Park Jönköping AB, Jönköping
 • Stockholm Innovation and Growth AB, Stockholm
 • Uminova Innovation AB, Umeå
 • Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala/Södertälje
 • Blekinge Business Incubator AB, Karlskrona/Ronneby
 • Företagsfabriken i Kronoberg, Växjö
 • GU Holding, Göteborg
 • Inkubatorn i Borås AB, Borås
 • Inkubera i Örebro AB, Örebro
 • Umeå Biotech Incubator AB, Umeå

Redigera det här

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring och kommunikation
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Carola Öberg
Projektledare Innovation Runway
Carola Öberg
Ansvarsområde: Innovationer i små- och medelstora företag
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck