2013-11-05 15:47Nyheter

Teknologiska framsteg inom personidentifiering - forskarlunch på Science Park

null

Torsdagen den 31 oktober arrangerades SP.Launch - ett lunchmöte där forskare och näringsliv träffas för att ta del av aktuella forskningsrön samt utmaningar, möjligheter och trender i näringslivet.

Dagens talare var Nerrolyn Ramstrand, docent i Ortopedteknik och forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ämnet var Vem Där? Teknologiska framsteg inom personidentifiering, dess möjligheter och begränsningar nu och i framtiden.

I många branscher finns ett växande behov av att kunna identifiera en person, t.ex. när de rör sig i en offentlig miljö. Detta har lett till utvecklingen av många tekniker, inklusive programvara för ansiktsigenkänning, kamerabaserade system för igenkänning av gångstil och automatisk höjd- samt steglängdsdetektorer.

Nerrolyn Ramstrand phD är ortopedingenjör och har tjänstgjort som expertvittne i flera brottmål, som varit i behov av identifiering av individer ”fångade” på säkerhetskamera. Hon har även arbetat tillsammans med personal från SKL - Statens Kriminaltekniska Laboratorium för att publicera forskning kring uppskattning av människors längd.

Bland de drygt tjugo lunchgästerna fanns bland andra representanter från Jönköping Airport, Länsstyrelsen, Polisen, Securitas, Infobric, CombiQ, BAB  samt representanter från Högskolan.

 - Lagom tidsåtgång, intressant föreläsare och ett bra upplägg. Jag kommer gärna igen om om det är liknande genre. Mattias Rosén säkerhetsansvarig Jönköping Airport

Om SP.Launch

SP.Launch arrangeras i samarbete mellan Högskolan i JönköpingScience Park Jönköping och Innovationskontor Väst och är ett återkommande lunchforum som genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Ett forum där forskare eller företagare bjuds in för att i korthet presentera den egna forskningen alternativt utmaningar och trender som de upplever inom sina specifika områden och branscher. 

För inbjudan till kommande spLaunch under 2013 och mer information om hur Science Park Jönköping kan hjälpa ditt företag knyta kontakt med forskning kontakta innovationsrådgivare Kristoffer Olsson på 036-30 51 66.

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst är ett av åtta innovationskontor i Sverige och har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Avsikten är att Innovationskontoren ska underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande. Högskolan i Jönköping är ansluten till Innovationskontor Väst genom ett partnerskap med sju andra lärosäten.
Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck