2014-03-17 10:15Nyheter

Sveriges första verksamhetsstöd för privat hemtjänst

null

Nu lanseras Sveriges första verksamhetsstöd helt anpassat för privat hemtjänst. Carefox är utvecklat för att effektivisera schemaläggning, underlätta insatsplanering och hantera dokumentation i ett och samma webbaserade program.

- Den positiva respons vi fått från de privata hemtjänstföretagen har varit större än vi kunde föreställa oss och vi ser fram emot att tillsammans med branschen kunna fortsätta att utveckla äldreomsorgen i Sverige, säger Kristian Hyttinen, Affärsområdeschef på Carefox.

- Det som idag är programmet och företaget Carefox växte fram helt och hållet ur frustration förklarar Vilbert Soleymanian vd på hemtjänstföretaget Basic Care Unit och en av grundarna till Carefox. Vi har sedan 2009 letat efter det optimala verksamhetsstödet för vårt eget hemtjänstföretag, men insåg till slut att vi var tvungna att skapa det själva.

Utgår från vårdtagarens behov

Det som är unikt med Carefox är att systemet utgår ifrån vårdtagarens behov och önskemål istället för att enbart fokusera på utförandet av insatsen. Carefox är utvecklat som ett komplett verksamhetsstöd, som väver samman de olika delarna av din verksamhet. Delar som medarbetarschema, dokumentation och planering. Detta möjliggör att Carefox kan planera när, var, hur och vem som ska utföra insatserna, utifrån vårdtagarens önskemål, istället för att bara planera att de ska utföras.

Dokumentation i realtid säkrar kvalitet

Programmet innehåller också en kvalitetssäkring genom att medarbetarna registrerar sig hos vårdtagaren, ser vad som ska utföras och på plats dokumenterar vad som gjorts och vad som återstår. Dokumentationen sker i realtid vilket gör det enkelt för programmet att planera om de insatser som inte har utförts.

- Det växande behovet av äldrevård är en global utmaning så vi ser definitivt möjligheten att växa internationellt framöver säger Kristian Hyttinen.

Carefox är en del av inkubatorsprogrammet på Science Park Jönköping.Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck