2015-01-27 12:58Nyheter

Ny profil på Science Park i Region Jönköping

null

Mycket har hänt sedan Science Park Jönköping grundades för tretton år sedan. Från att ha varit en lokal verksamhet finns vi nu med affärsutvecklare i samtliga 13 kommuner i vår region. Vi har vässat vårt erbjudande, skapat nya tjänster och etablerat oss som en engagerad partner till alla som vill starta och driva tillväxtföretag.

För att markera det nya går vi nu från två varumärken, Science Park Jönköping AB och Science Park Systemet i Jönköpings Län till enbart Science Park. Med vårt nya varumärke följer också en ny logotyp och en ny grafisk profil med profilfärgerna blått och orange.

Under 2014 mötte Science Parks affärsutvecklare över 1 000 personer med idéer kring nya produkter och tjänster vilket bidrog till starten av 300 nya företag i länet. Kanske blir det ännu fler kommande år?

- Förhoppningen är att den som vill starta eller utveckla sitt företag får lättare att hitta till oss och dra nytta av våra tjänster när vi kommunicerar under samma namn och utseende i hela länet, säger Cecilia Ödman marknadsansvarig på Science Park.

Den nya profilen är framtagen i samarbete med Grand Public i Jönköping.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Kommunikations- och varumärkesansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Linda Pålsson
Chef community & kunskap
Linda Pålsson
Gustav Österström
VD Spectria Invest
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare och verksamhetscontroller
Martin Harbäck