2014-04-14 13:14Nyheter

Imano lanserar IT-innovation för bioenergisektorn

null

Efter två års utveckling och pilotdrift är biobiz, Imanos molntjänst för planering, styrning och uppföljning av biobränsleflöde, i full drift. En av kunderna som varit med från starten av projektet är Jönköpings Energi, som med hjälp av biobiz får en effektivare process för att försörja det nya kraftvärmeverket på Torsvik med biobränsle.

- Det känns väldigt bra att biobiz nu finns ute på marknaden och att vi lyckats åstadkomma en efterfrågad tjänst tillsammans med bland annat Jönköpings Energi. De viktigaste nyttorna, som vi redan sett exempel på hos våra kunder är färre driftstörningar, ökad flexibilitet, effektivare administration och inte minst – minskade kostnader, berättar John Hallberg, som ansvarar för försäljningen av biobiz på Imano.

Ökar konkurrenskraften

Jönköping Energi arbetar för ett hållbart energisystem utan fossil energi och där resurser som annars skulle gått förlorade används i första hand. Ett viktigt steg på vägen är det nya kraftvärmeverket på Torsvik som tas i drift i höst. Kraftvärmeverket kommer huvudsakligen att eldas med flis av restprodukter från skogsbruket som grenar och toppar. En effektiv process för att försörja det nya kraftvärmeverket med biobränsle är en av förutsättningarna för att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig även i fortsättningen.

- Vi kan redan nu se att biobiz kommer att bidra till effektivare administration och att våra leveranser av biobränslen optimeras, säger Per Mernelius, bränslechef på Jönköping Energi.

Fem energiföretag har skrivit avtal

Fem energiföretag har skrivit avtal och använder i dag biobiz i sin vardagliga verksamhet. Hittills har 1400 GWh avropats och mätts in via biobiz.

- Med ett 60-tal större, och ett stort antal mindre, bioenergianläggningar i Sverige som många har ett liknande behov finns det en stor utvecklingspotential framöver. I takt med att fler energiföretag ansluter sig till biobiz så ser vi hur värdet för bränsleleverantörer, som då kommer kunna hantera fler av sina kunder i biobiz, ökar, säger John Hallberg.

Fakta om biobiz

· Biobiz är en webbaserad molntjänst för effektiv planering, styrning och uppföljning av biobränsleflödet, via skilda typer av klienter som dator, pekplatta eller smartphone.

· Fem energiföretag kör biobiz i sin dagliga verksamhet: Kungälv Energi, Göteborg Energi, Borås Energi och Miljö, Jönköping Energi och Eskilstuna Energi och Miljö.

· Biobiz är utvecklat av IT-företaget Imano, med stöd av statens innovationsmyndighet,VINNOVA, tillsammans med fyra energiföretag och en skoglig referensgrupp.

· Läs mer på www.biobiz.se

Foto: Kristin Lidell för ImanoOm Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck