2013-12-16 13:05Nyheter

Götalandsbanan diskuterades vid forskarlunch på Science Park

Fredagen den 13 december arrangerades SP.Launch - ett lunchmöte där forskare och näringsliv träffas för att ta del av aktuella forskningsrön samt utmaningar, möjligheter och trender i näringslivet.

Dagens talare var Lars Petersson, ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School och ämnet var ” Götalandsbanans betydelse för regional tillväxt och utveckling” .

2012 beslutade regeringen påbörja arbetet med Ostlänken (sträckan Stockholm-Linköping) och Västlänken (Göteborg-Borås). Detta kan ses som ett första steg i riktning mot att bygga Götalandsbanan, även om inget beslut har fattats om den mellersta delen som kan knyta ihop Borås-Jönköping-Linköping i en sammanhållen transportkorridor.

Vid JIBS har ek dr Lars Pettersson studerat vilka effekter som Götalandsbanan kan förväntas få för regional- och lokal utveckling. Resultaten presenteras i form av förväntad tillväxt av sysselsättning, befolkning, köpkraft och ekonomiska aktiviteter för kommuner i Götalandsbaneregionen. Studien inkluderar också prognos om tillväxt i efterfrågan på fastigheter för kontor, service, handel och bostäder.

Bland lunchgästerna fanns bland andra representanter från Regionförbundet, Stadsbyggnadsvisionen, Högskolan, Kinnarps, CCJ, Lustgården, Tosito, Logpoint, Företagarna och Rådhuset.

Om SP.Launch

SP.Launch arrangeras i samarbete mellan Högskolan i JönköpingScience Park Jönköping och Innovationskontor Väst och är ett återkommande lunchforum som genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Ett forum där forskare eller företagare bjuds in för att i korthet presentera den egna forskningen alternativt utmaningar och trender som de upplever inom sina specifika områden och branscher. 

För inbjudan till kommande spLaunch under 2013 och mer information om hur Science Park Jönköping kan hjälpa ditt företag knyta kontakt med forskning kontakta innovationsrådgivare Kristoffer Olsson på 036-30 51 66.

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst är ett av åtta innovationskontor i Sverige och har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Avsikten är att Innovationskontoren ska underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande. Högskolan i Jönköping är ansluten till Innovationskontor Väst genom ett partnerskap med sju andra lärosäten.Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck