2013-10-28 15:08Nyheter

Forskarlunch på Science Park Jönköping

null

Fredagen den 25 oktober arrangerades SP.Launch - ett lunchmöte där forskare och näringsliv träffas för att ta del av aktuella forskningsrön samt utmaningar, möjligheter och trender i näringslivet.

Dagens talare var Hans Börjesson, vd för Starbright Consulting och ämnet var möjligheter med auto ID inom Supply Chain Managment. Telemetritjänster och dataanalyser ger svar på vilka omgivande faktorer som påverkar produkter och gods under olika perioder av året, vid olika geografiska platser, längs definierade rutter, vid transporthubbar som flygplatser, hamnar, omlastnings- terminaler, eller av de aktörer som hanterar godset under dess transport.  

Bland de drygt tjugo lunchgästerna fanns bland andra Susanne Hertz, professor i logistik vid Högskolan i Jönköping, Vivianne Vimarlund, professor i informatik vid Högskolan i Jönköping, Sten Norinder vd Jönköping Airport, Rune Pettersson vd Logpoint och Lennart Hed Transport Manager Fläkt Woods

- Intressant föredrag samt ett bra tillfälle att skapa kontakter med deltagande företag och organisationer. Mycket trevligt och givande möte, jag ser fram emot nästa. Astrid Löfdahl, Host Company Responsible Jönköping International Business School.

Om SP.Launch

SP.Launch arrangeras i samarbete mellan Högskolan i JönköpingScience Park Jönköping och Innovationskontor Väst och är ett återkommande lunchforum som genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Ett forum där forskare eller företagare bjuds in för att i korthet presentera den egna forskningen alternativt utmaningar och trender som de upplever inom sina specifika områden och branscher. 

För inbjudan till kommande spLaunch under 2013 och mer information om hur Science Park Jönköping kan hjälpa ditt företag knyta kontakt med forskning kontakta innovationsrådgivare Kristoffer Olsson på 036-30 51 66.

Om Innovationskontor Väst

Innovationskontor Väst är ett av åtta innovationskontor i Sverige och har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Avsikten är att Innovationskontoren ska underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande. Högskolan i Jönköping är ansluten till Innovationskontor Väst genom ett partnerskap med sju andra lärosäten.Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck