Ekologiskt tappar marknadsandelar. Men ekologiska russin ökar med 15 %.

Försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har avstannat inom detaljhandeln under 2019, för att nu tappa 0,3 % marknadsandelar. Men det finns ljuspunkter för eko. Ekologiska russin ökar med 15 %. Marknadsledande Saltå Kvarn ökar med drygt 20 %.