Nyhetsrum


Regionmuseet Skåne

Nyheter

Om oss

Vi ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar.
Regionmuseet Kristianstad är med sin breda verksamhet en resurs för regionen grundad på kunskap, kvalitet och service. Vi är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar vi upp och bjuder in alla besökare att ta del av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden, samtidigt som vi drömmer om framtiden!

Kontaktpersoner

Annika Hansson Wretman
Kommunikationschef
Annika Hansson Wretman
Henrik Borg
Vikarierande museichef/landsantikvarie
Henrik Borg
Lasse Hörnäs
Kommunikatör
Lasse Hörnäs
Marika Reuterswärd
Chef Kristianstads konsthall
Marika Reuterswärd
Anna Hadders
Intendent och utställningsproducent
Anna Hadders
Filippa Forsberg
Curator
Filippa Forsberg
Helen Lilja
Projektledare, Åhus museum
Helen Lilja