Nyhetsrum


Regionmuseet Kristianstad

Om oss

Vi ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar.
Regionmuseet Kristianstad är med sin breda verksamhet en resurs för regionen grundad på kunskap, kvalitet och service. Vi är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar vi upp och bjuder in alla besökare att ta del av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden, samtidigt som vi drömmer om framtiden!

Kontaktpersoner

Lasse Hörnäs
Informatör
Lasse Hörnäs
Dragan Nikolic
Fil.dr etnologi/Forskningsansvarig
Dragan Nikolic
Nina Ekberg
Intendent och projektledare
Nina Ekberg
Nina är projektledare för Craft Go.
Marika Reuterswärd
Chef Kristianstads konsthall
Marika Reuterswärd
Anna Hadders
Intendent och utställningsproducent
Anna Hadders