Smittskyddsläkare Region Västmanland. Talesperson covid-19. Smittläge och provtagningsstatistik.

Jan Smedjegård..jpg

Smittskyddsläkare Region Västmanland. Talesperson covid-19. Smittläge och provtagningsstatistik.
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:487kb