2020-12-01 13:46Pressmeddelande

Tydliga förändringar av köpbeteenden under Black Week

En intensiv period med Black Week, Black Friday och gårdagens Cyber Monday har precis avslutats vilken för Qliros del innebar rekordnoteringar avseende såväl antal kunder som transaktioner och transaktionsvolym i Qliros betallösningar. Qliros transaktionsdata under Black Week visar också på förändrade köpbeteenden hos konsumenter.

Sedan 2019 års Black Week har fler handlare börjat använda sig av Qliros betallösningar för e-handel och det tillsammans med en underliggande tillväxt för Qliros anslutna e-handlare bidrog det till att Black Week resulterade i rekordnoteringar avseende såväl antalet kunder, volymer som antalet transaktioner i Qliros betallösningar. Totalt använde sig cirka 760 000 unika kunder av Qliros betallösning under perioden 20-30 november, en ökning med mer än 50 procent jämfört med perioden 22 november-2 december 2019.

”Vår transaktionsdata visar att de trender som vi tidigare observerat under 2020 har accelererats under Black Week. Fler och fler konsumenter e-handlar regelbundet och den största relativa ökningen sker i ålderskategorin 70 – 80 år. Tydligt är också att konsumenter i större utsträckning sprider ut sina inköp över veckans alla dagar och till olika tidpunkter under dagen” kommentar Qliros VD Carolina Brandtman.

Den absoluta merparten av Qliros anslutna handlare har sett en positiv utveckling jämfört med förra årets Black Week och särskilt märkbart har det varit hos handlare inom skönhets- och inredningssegmenten. En tydlig trend har varit att fler och fler handlare har gått ifrån en Black Friday fokuserad kampanj till en Black Week kampanj. Det har resulterat i att konsumenter också sprider ut sina köp över en längre period och att Black Friday volymen som andel av den totala Black Week volymen minskat även om fredagen fortsatt fortsatt vara den i särklass mest populära dagen för att genomföra sina köp.

Förutom att sprida ut sina inköp till fler dagar har konsumenterna spridit ut sina köp under dagarna. De populäraste timmarna för att genomföra sina köp har fortsatt varit mellan 19-23 och allra vanligast är det att man genomför sina köp mellan 21-22 men statistiken visar tydligt att en allt större andel av transaktionerna skett under dagtid.

En annan tydlig trend under 2020 har varit att fler inom den äldre delen av befolkningen upptäckt e-handelns fördelar och blivit trygga med att genomföra sina köp på nätet, delvis pådrivet av den pågående pandemin. Under Black Week skedde den största relativa ökningen av handelsvolymer i åldersgrupperna 50-90 år och den allra största ökningen var i intervallet 70-80 år.

Qliro erbjuder i sin betallösning en mängd olika betalmetoder, vilket inkluderar Qliros egna betaltjänster men också betalalternativ via partners som till exempel direktbetalning från konto, kortbetalningar och betalning via Paypal. Det populäraste betalsättet i Qliros betallösning har liksom tidigare varit fakturabetalningen, vilken möjliggör för konsumenter att få hem sin vara innan man behöver erlägga betalningen, andelen fakturabetalningar har ökat något jämfört med Black Week 2019. Den näst mest använda betalmetoden har varit kortbetalningar, men andelen kortbetalningar minskade något jämfört med föregående år. Den tredje populäraste betalmetoden är direktbetalning från konto vilken har ökat i popularitet hos konsumenter jämfört med föregående år. Totalt sett har andelen betalningar med Qliros betalsätt minskat något och de betalsätt som erbjuds via partners ökat något jämfört med motsvarande period föregående år.

För mer information, kontakta:

Andreas Frid, Head of Investor Relations
0705290800
ir@qliro.com


Om Qliro AB

Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har mer än 2,3 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 5,8 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Life (Sampo) med 9,8% ägande. Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations